ХУДОЖНІЙ ПРОСТІР ПОВІСТІ А. В. ЧАЯНОВА «ЮЛІЯ, АБО ЗУСТРІЧІ ПІД НОВОДІВИЧОМУ» : СВОЄРІДНІСТЬ ЗАСВОЄННЯ РОМАНТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ

Анна Саворовська

Анотація


Концепція синтезу мистецтв зародилася давно, але принципово нове втілення отримала в напрямку романтизму. Художники-романтики вперше осмислили її як самобутню, мали намір покласти початок абсолютно новому мистецтву. У цій статті зроблена спроба визначити шлях спрямування Чаянова до традицій романтиків. Дослідження дозволяє зрозуміти, які цілі переслідував А. В. Чаянов, поєднуючи в повісті «Юлія...» елементи різних видів мистецтв, які засоби він для цього використовував. Наше завдання також полягало у вивченні зв’язку повісті початку XX століття та ілюстрацій до неї з традиціями епохи романтизму. Проаналізувавши твір Чаянова, ми дійшли висновку, що письменник, впливаючи на читача прийомами різних видів мистецтв, в першу чергу прагнув до романтичного універсалізму.


Ключові слова


романтизм; мотив; образ; контекст; синтез; сюжет; мистецтво; світогляд

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Абдуллах С. X. Изобразительное искусство в творчестве Р. Киплинга: опыт интермедиального анализа / С. X. Абдуллах // Вопросы русской литературы. Межвузовский научный сборник. — Вып. 23 (80) — Симферополь, 2012. — С. 190- 198.

Архипова А. В. В. К. Кюхельбекер о живописи / А. В. Архипова // Русская литература и изобразительное искусство XVIII — н. XX в. / под ред. Герасимова Ю. К. — Ленинград, «Наука», 1988- 288 с.

Ванслов В. В. Синтез искусств как эстетическая проблема / В. В. Ванслов // На путях к красоте: о содружестве искусств. — М.: Изобразительное искусство, 1986. — 328 с.

Вартанов А. С. О соотношении литературы и изобразительного искусства / А. С. Вартанов // Литература и живопись. — Ленинград: Наука, 1982. — С. 5 - 31.

Гашева Н. В. Литература и живопись / Н. В. Гашева. — Пермь: Гос. комитет по делам науки и высшей школы, 1990. — 80 с.

Мочернюк Н. Д. Художній простір у контексті інтермедіальності / Наталія Дмитрівна Мочернюк // Література у літературознавчому континуумі: Тези доповідей X Міжнародної наукової конференції (17-19 жовтня 2012 р., Чернівці). Literatura w Literaturoznawczym Kontinuum. — Siedlce, 2012. — С.82.

Чаянов А. В. Венецианское зеркало: повести / А. В. Чаянов. — М.: Современник, 1989. — 256 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)