ОПОВІДАННЯ О. С. ГРІНА «ОТРУЄНИЙ ОСТРІВ»: ТЕКСТ І ПІДТЕКСТ

В. Б. Мусій

Анотація


Мета статті — визначити характер втіленої в оповіданні О. С. Гріна «Отруєний острів» авторської концепції дійсності за допомогою вивчення об’єктної і суб’єктної сфер цього твору. Автор зосередив увагу на двох планах оповідання Гріна — плані тексту і плані підтексту. Досліджується структура тексту, встановлюється зв’язок між обсягом глав і його місцем в розкритті авторської концепції, визначається роль циклічності оповідання і інверсій в тексті. Робиться висновок про провідну роль суб’єктних стосунків в оповіданні Гріна. Досліджується місце в ньому опозицій «своє — чуже», «цивілізація — ідилія». Аналіз символіки назви оповідання і підтексту у творі дозволяє уявити універсальний сенс проблем, до яких звернувся письменник, а також знайти ознаки притчі в «Отруєному острові».


Ключові слова


текст; підтекст; оповідання; авторська концепція дійсності; суб’єктні і об’єктні стосунки; О. С. Грін

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bahtin, M. M. (1986), Jestetika slovesnogo tvorchestva [The Aesthetics of Verbal Art], Iskusstvo, Moscow [in Russian].

Gorelikova, M. I. and Magomedova, D. M., (1989). Lingvisticheskij analiz hudozhestvennogo teksta [Linguistic analysis of artistic text], Russian Language, Moscow [in Russian].

Grin, A. S (1980), Sobranie sochinenij [Collected works], (Vols. 1-6), Pravda, Moscow [in Russian].

Rudnev, V. P. (1998), Slovar’ kul’tury XX veka [Dictionary of culture of XX century], AGRAF, Moscow [in Russian].

GOST Style Citations

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. — М.: Искусство, 1986. — 445 с.

Гореликова М. И. Лингвистический анализ художественного текста / М. И. Гореликова, Д. М. Магомедова. — М.: Русский язык, 1989. — 152 с.

Грин А. С. Собрание сочинений: в 6 т. / А. С. Грин. — М.: Правда, 1980. — Т. 6. — 496 с.

Руднев В. П. Словарь культуры ХХ века / В. П. Руднев. — М.: АГРАФ, 1998. — 384 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)