Проблеми сучасного літературознавства

                                                       Сайт видання.

Рік заснування:  1997 рік

Галузь і проблематика: літературознавство; проблеми історії та теорії літератури, поетики, порівняльного літературознавства. 

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 8927 від 05.07.2004 р.

Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України з філологічних наук (літературознавство) наказом Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22. 12.2016 р.

Періодичність виходу журналу: виходить 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Головний редактор: відповідальний редактор Євген Михайлович Черноіваненко, доктор філологічних наук, професор

Науковий редактор серії: Євген Михайлович Черноіваненко, доктор філологічних наук, професор

                                                            

                                                                Поточний випуск журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...