DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2014.18.127872

«ЗИМОВА КАЗКА» ЛЕОНІДА КОНОНОВИЧА: ОСОБЛИВОСТІ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО НАРАТИВУ

Тетяна Мегеря

Анотація


У статті розглядаються особливості наративної стратегії у мікроромані «Зимова казка» Леоніда Кононовича. Розкривається взаємозв’язок між жанровою формою твору та його оповідною конструкцією.

Ключові слова


мікророман; наратив; наративна форма

Повний текст:

PDF

Посилання


Білецький Ф. Оповідання, новела, нарис/ Федір Білецький. — К.: Дніпро, 1966. — 88 с.

Веретільник О. Леонід Кононович: творчість у національноекзистенційному форматі / Олена Веретільник // Українська мова та література. — 2006. — № 41–43. — С. 64–70.

Даниленко В. Г. Лісоруб у пустелі: Письменник і літературний процес / Володимир Григорович Даниленко. — К.: Академвидав, 2008. — 352 с.

Дмитровский А. Особенности формы и композиции эссе [Електронний ресурс] / Анатолий Дмитровский // Акценты. Новое в массовой коммуникации. — Воронеж: ВГУ, 2003. — Вып. 1–2. — Режим доступу: http://www.jour.vsu.ru/archiv/editions/accents/accents_1–2_2003/pdf/.

Дэйвис Д. Компендиум романа или микророман? [Електронний ресурс] /Джон Дэйвис. — Режим доступу: http://lib.ru/PROZA/DRUZHNIKOV/ZhanrXXI.txt

Кононович Л. Повернення / Леонід Кононович. — Львів: Кальварія, 2008. — 128 с.

Побежимова А. Чеховский микророман: к вопросу о жанре / Анна Побежимова // Молодые исследователи Чехова. 5: Материалы международной научной конференции (Москва, май 2005 г.). — М.: Изд-во МГУ, 2005. — С. 113–117.

Петров И. Юрий Дружников: литература — всегда азартная игра [Електронний ресурс] / Ивайло Петров. — Режим доступу: http://www.seagullmag.com/oartikle.php?id=767.

Пронь Т. Леонід Кононович, «Повернення» : У пошуку себе [Електронний ресурс] / Тетяна Пронь. — Режим доступу: http://sumno.com/literature-review/u-poshuku-sebe/.

Ткачук О. М. Наратологічний словник / Олександр Миколайович Ткачук. — Тернопіль: Астон, 2002. — 160 с.

Учгюль С. Микророманы Юрия Дружникова как новый жанровый канон [Електронний ресурс] / Севинч Учгюль. — Режим доступу: http://www.druzhnikov.com/text/kritik/7.html.

Филат Т. В. Повествовательные стратегии и нарративные структуры малой прозы И. Шмелева 20-х годов / Татьяна Владимировна Филат // Шмелевские чтения: Сборник научный трудов. — Симферополь: Таврия-Плюс, 2004. — С. 124–132.

Шевченко Т. Екзистенційні елементи в романі Л. Кононовича «Я, зомбі» / Тетяна Шевченко // Море. — 2005. — № 1. — С. 187–189.

Эпштейн М. «Мыслить литературой», или Эссеизм как художественный феномен [Електронний ресурс] / Михаил Эпштейн. — Режим доступу: http://skriptum.gramota.ru/myslpism2.doc


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)