DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2017.24.127983

КОМПОЗИЦІЙНА ТА СМИСЛОВА РОЛЬ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У ТВОРАХ В. СТЕФАНИКА

Ольга Казанова

Анотація


У статті досліджено жанрово-стильові особливості монологічного мовлення у малій прозі  В. Стефаника. Пряме мовлення героїв стає своєрідним засобом авторського психологізму.  В. Стефаник прагне не «розповісти» про події, не виявити їх авторську оцінку та розуміння, а «показати» внутрішні переживання персонажів, сконцентрувати увагу читача на більш драматичних, емоційних життєвих ситуаціях. Особливо це відчувається у монологах образків-сценок письменника, які часто відтворюються у формі внутрішньої діалогічної комунікації із уявним співрозмовником. У таких мовленнєвих конструкціях визначальним стає використання драматичного прийому «сцени на сцені». Отже, новаторство жанрових модифікацій малої прози В. Стефаника виявляється у видозміні сюжетно-композиційних, наративних властивостей творів, засобів характеротворення та зображення образів персонажів, пов’язаних з процесами синтезування епічних та драматичних ознак у поетиці творів письменника.

Ключові слова


жанр; структура; наративні форми; композиція; монолог

Повний текст:

PDF

Посилання


Stefanik V. in criticism and memoirs, Articles, statements, memoirs, (1970), Kiev, Dnieper, [in Ukrainian].

Stefanik, V. (1949), Complete Works: in the third vol., T. I, Kiev, Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, [in Ukrainian].

Stefanik, Yu. (1999), Reflections on the father of Basil Stefanik ARTICLE, Letters to Ukraine, Kiev, Well, [in Ukrainian].

The theory of narrative forms in the German language circle: an anthology (1980), Krakow, Wyd-wo letters [in Poland].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Василь Стефаник у критиці та спогадах. Статті, висловлювання, мемуари : [збірник] / [упоряд., вступ. ст. та приміт. Ф. Погребенника]. — К. : Дніпро, 1970. — 482 c.

 

Стефаник В. Повне зібрання творів : у 3 т. / Василь Стефаник. — К. : Академія наук Української РСР, 1949. — Т. І: Новели. — 369 с. — (АН УРСР ін-т. Укр. літ-ри імені Т. Г. Шевченка).

 

Стефаник Ю. В. Роздуми про батька : cтатті про Василя Стефаника. Листи в Україні / Ю. В. Стефаник — К. : Криниця, 1999. — 223 с.

 

Teoria form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym : antologia / [wybуr tekstуw, oprac. i przeckl. R. Nandke]. — Krakуw : Wyd-wo liter., 1980. — 370 s.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)