DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2017.24.127984

ПОЧАТОК «ЖУРНАЛУ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОГО ТРУДА МИТЦЯ

Оксана Шупта-В’язовська

Анотація


Творчий труд розглядається як один зі структурних елементів творчого процесу митця. З’ясовується його специфіка в контексті творчого процесу. Конкретизація проблеми пов’язана з першими записами Шевченка в щоденнику («Журналі»), які уже сприяють розумінню певих особливостей творчого труда Шевченка, передовсім Шевченка-поета. Аналіз початкових фрагментів дозволяє говорити про особливе значення відчуття індивідуальної свободи як умови реалізації творчої енергії митця. Складовою творчого труда письменника є ремесло, яке має свою специфіку в розгортанні творчого процесу Шевченка. Ця специфіка полягає в тому, що воно істотно завуальоване інтенсивністю та цілісністю творчого втілення феномену художнього поетом. Творчий труд як писання є для Шевченка станом внутрішньої гармонізації, а також відновленням емоційного психологічного балансу з оточуючою дійсністю.

Ключові слова


творчий труд; творчий процес; ремесло; індивідуальна свобода

Повний текст:

PDF

Посилання


Aizenshtok, I. (1940), Yak pratsiuvav Shevchenko [As he worked Shevchenko], Kyiv [in Ukrainіan].

Viazovskyi, H. A. (1964), Spetsyfika tvorchoho truda pysmennyka: konspekt lektsii spetskursu na dopomohu studentam filolohichnoho fakultetu [Specificity creative oeuvre], Odesa [in Ukrainіan].

Miroshnychenko, L. (2001) Nad rukopysamy Lesi Ukrainky : narysy z psykholohii tvorchosti ta tekstolohii [Above manuscripts Ukrainian Lesya], Kyiv [in Ukrainіan].

Nenadkevych, Ye. (1959), Z tvorchoi laboratorii T. H. Shevchenka. Redaktsiina robota nad tvoramy 1847–1858 rr. [From the creative laboratory of Shevchenko], Kyiv [in Ukrainіan].

Rubchak, B. (1991), Zhyvopysanyi Shevchenko («Zhurnal» yak tekst) [Zhyvopysanyy Shevchenko ("Journal" as text)], Svity Tarasa Shevchenka : Zbirnyk statei do 175-richchia z dnia narodzhennia poeta, ZNTSh: Filolohichna sektsiia, Vol. 214, pp. 65–90.

Cejtlin, A. T. (1968), Trud pisatelja (Voprosy psihologi tvorchestva kul'tury i tehniki pisatel'skogo truda [Work writer], Moscow, [in Russian].

Shevchenko, T. H. (1995), Shchodennyk (Diary), Povne zibrannia tvoriv : U 6 t., Vol. 5, Naukova dumka, Kyiv [in Ukrainіan].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Айзеншток І. Як працював Шевченко / Ієремія Айзеншток. — К., 1940. — 178 с.

 

В’язовський Г. А. Специфіка творчого труда письменника : конспект лекцій спецкурсу на допомогу студентам філологічного факультету / Григорій Андрійович В’язовський. — Одеса, 1964. — 91 с.

 

Мірошниченко Л. Над рукописами Лесі Українки : нариси з психології творчості та текстології / Лариса Мірошниченко. — К., 2001. — 264 с.

 

Ненадкевич Є. З творчої лабораторії Т. Г. Шевченка. Редакційна робота над творами 1847–1858 рр. / Євген Ненадкевич. — К., 1959. — 203 с.

 

Рубчак Б. Живописаний Шевченко («Журнал» як текст) / Богдан Рубчак // Світи Тараса Шевченка: збірник статей до 175-річчя з дня народження поета / ЗНТШ: Філологічна секція. — Нью Йорк, 1991. — Т. 214. — С. 65–90.

 

Цейтлин А. Т. Труд писателя (Вопросы психологи творчества культуры и техники писательского труда) / А. Т. Цейтлин. — М., 1968. — 364 с.

 

Шевченко Т. Г. Щоденник // Тарас Григорович Шевченко. Повне зібрання творів : у 6 т. / редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін. — К.: Наук. думка, 1995. — Т. 5. — 496 с.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)