DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2017.24.127985

ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОЗИ ЄВГЕНІЇ КОНОНЕНКО

Галина Авксентьєва

Анотація


Стаття присвячена дослідженню специфіки функціонування інтертекстуальності у новелі «Симбалайн», повісті «Альбіна», романах «Зрада» та «Російський сюжет» Є. Кононенко. На основі системного аналізу з’ясовано, що різні види інтертекстів (цитата, алюзія) визначають своєрідність поетики прози письменниці та виконують сюжетоорганізуючу, характеротворчу, культурологічну функції.

Ключові слова


інтертекстуальність; інтермедіальність; алюзія; цитата; інтерпретація

Повний текст:

PDF

Посилання


Hlovinskyi, M. (2008), Intertekstualnist [Іntertextuality], Kyiv, Kyievo-Mohylianska akademiia [in Ukrainian].

Hundorova, T. (2005), Pisliachornobylska biblioteka: Ukrainskyi literaturnyi postmodern [After Chernobyl Library: Ukrainian literary Postmodern], Kyiv, Krytyka [in Ukrainian].

Zavertaliuk, N. (2004), Shekspirivski aktsenty u romani Ie. Kononenko «Zrada» [Shakespearean accents in the novel E. Kononenko «Betrayal»] Kyiv [in Ukrainian].

Kononenko, Ie. (2002), Zrada: Zrada made in Ukraine [Betrayal: Zrada made in Ukraine], Lviv, Kalvariia, [in Ukrainian].

Kononenko, Ie. (2012), Rosiiskyi siuzhet [Russian plot], Lviv, Kalvariia [in Ukrainian].

Kononenko, Ie. (2015), Symbalain. Povist, novely, poezii [Symbalayn. The story, novels, poetry], Lviv, Kalvariia [in Ukrainian].

Syvachenko, H. (2017), Intermedialna paradyhma romanu Volodymyra Vynnychenka «Soniachna mashyna» [Intermedial paradigm of V. Vynnychenko’s novel «The solar car»] [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гловінський М. Інтертекстуальність / Міхал Гловінський //Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга половина ХХ — початок ХХІ ст. / за заг. редакцією В. Моренця. — К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. — С. 284–309.

 

Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека: Український літературний постмодерн / Тамара Гундорова. — К.: Критика, 2005. — 264 с.

 

Заверталюк Н. Шекспірівські акценти у романі Є. Кононенко «Зрада» / Нінель Заверталюк // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. праць. — К., 2004. — Вип. 17. — С. 157–164.

 

Кононенко Є. Зрада. Zrada made in Ukraine / Євгенія Кононенко. — Львів: Кальварія, 2002. — 160 с.

 

Кононенко Є. Російський сюжет: роман / Євгенія Кононенко. — Львів: Кальварія, 2012. — 128 с.

 

Кононенко Є. Симбалайн: повість, новели, поезії / Євгенія Кононенко. — Львів: Кальварія, 2015. — 160 с.

 

Сиваченко Г. Інтермедіальна парадигма роману Володимира Винниченка «Сонячна машина»/ Галина Сиваченко // Слово і Час. — 2017. — № 2. — С. 3–20.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)