DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2017.24.127986

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ АРХЕТИПУ ДОРОГИ В РОМАНІ-БАЛАДІ В. ШЕВЧУКА «ДІМ НА ГОРІ»

Тетяна Бандура

Анотація


Стаття присвячена дослідженню функціональності архетипу дороги в романі-баладі Валерія Шевчука «Дім на горі». З’ясовано, що творчість В. Шевчука є благодатним матеріалом у дослідженні архетипу як складового елементу необарокового твору, де праобраз-символ характеризується особливою активністю використання та оригінальним ідейно-смисловим і стилістичним навантаженням.Дослідницька увага зумовлена наявністю в романі розгалуженої фольклорно-міфологічної основи, яка відтворює умовно-химерне переплетення реального й міфологічного у свідомості людини. Аналіз тексту роману дав підґрунтя для комплексного трактування архетипної основи у творі як своєрідного кодексу уявлень про людину, природу і світ. Особлива увага акцентується на  функціональній силі архетипу дороги як міфологічної й реальної категорій. Зазначено, що через символічний образ дороги вживлюється в складну рефлексивно-екзистенційну проблематику письменника такий знаковий елемент, як морально-етичний. При дослідженні художньої функціональності образу-архетипу дороги встановлено, що пейзажотворча роль дороги у творі по-новаторськи трансформується у нову глибинну означеність топосу – психологізований, характеротворчий пейзаж-локус.

Ключові слова


архетип; топос; локус; екзистенція; символ

Повний текст:

PDF

Посилання


Korohodskyi, R. (1996), “At the eternal river or searching of the inner man”, Dzvin [The Ringing], no. 3, pp. 13–15 [in Ukrainian].

Meletinskii, E. (1994), O literaturny harhetipah [About literary archetypes], Nauka, Moscow [in Russian].

Mify narodov mira: E'nciklopediya v 2-h tomah (1987), [Myths of the world], (Vol. 1–2), Translated by Toporova, S. A., Soviet encyclopedia, Moscow [in Russian].

Nasminchuk, N. (2012), “Ballad poetics in the structure of myththinking Valeriy Shevchuk”, Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka: Filolohichni nauky, no. 27, pp. 236–239 [in Ukrainian].

Shevchuk, V. (1989), Dim na hori [House on the hill], Vydavnytstvo «Dnipro», Kyiv [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Корогодський Р. Біля вічної ріки, або В пошуках внутрішньої людини (Валерій Шевчук) / Р. Корогодський // Дзвін. — 1996. — № 3. — С. 135–155.

 

Мелетинский Е. О литературных архетипах / Е. Мелетинский. — М.: Наука, 1994. — 136 с.

 

Мифы народов мира: Энциклопедия: в 2 томах / под ред. С. А. Топорова. — 2-е изд. — М.: Сов. энциклопедия, 1987. — Т. 1. — 637 с.

 

Насмінчук Г. Баладна поетика у структурі міфомислення Валерія Шевчука / Г. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 27. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. — С. 236–239.

 

Шевчук В. Дім на горі / В. Шевчук. — К.: Дніпро, 1989. — 435 с.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)