DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2017.24.127987

СИМВОЛІЧНА ПАРАДИГМА НОВЕЛИ «НЕ ПЛАЧТЕ ЗА МНОЮ НІКОЛИ…» МАРІЇ МАТІОС

Наталя Бербер

Анотація


У статті досліджено специфіку функціонування числової символіки в новелі «Не плачте за мною ніколи…» Марії Матіос. Доведено, що числовий символ як виразник сакрального змісту надає багатозмістовності поетичному образу, зокрема підсилює зображально-виражальний потенціал антропоетонімів. Продемонстровано контекстуальну залежність числової символіки як виразника авторської концепції світобачення, ідейно-естетичного змісту художнього твору.

Ключові слова


антропоетонім; число; символ; Марія Матіос

Повний текст:

PDF

Посилання


Vivat, H. I. (2012), “Symbols numeric characters in the lyrics Igor Kalynets”, Scientific notes Kharkiv National Pedagogical University H. S. Skovorody. Series: Literary Studies: (electronic journal), vol. 3(2), pp. 21 – 27, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2012_3(2)__6 (access 30.03.2017).

Vojtovych, V. (2002), Ukrajinsjka mifologhija : [encyklopedija] [Ukrainian mythology [Encyclopedia]], Kyiv, Lybid [in Ukrainian].

Zhajvoronok, V. (2006), Znaky ukrajinsjkoji etnokuljtury: [slovnyk-dovidnyk] [Signs of Ukrainian ethnic culture [Dictionary Directory]], Kyiv, Dovira [in Ukrainian].

Zavidnjak, B. T. (2013), “Numerical symbolism of Philo of Alexandria”, Gileya (electronic journal), no. 72, pp. 622–627, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_72_120 (accessed 30.03.2017).

Losev, A. F. (1992), Istoriya antichnoy estetiki : [v 8 tomakh] [The History of Ancient Esthetics : [8 volumes]], vol. 8 : Itogi tysyacheletnego razvitiya : [v 2-kh kn.] [vol.8 : Results of the millennial development: [in 2 books.]], Book 1, Moscow, Art [in Russian].

Matios, M. (2010), Vyrvani storinky z avtobiohrafiyi [Torn pages of autobiography], Lviv, Pyramid [in Ukrainian].

Matios, M. (2007), Natsiya [Nation], Lviv, Pyramid [in Ukrainian].

Mnykh, L. M. (2001), “The Genesis and functions of number symbolism in the poetry of the twentieth century”, (PhD Thesis), 10.01.06, Donetsk, Donetsk National University [in Ukrainian].

Pavlova, I. A., Tymchenko, YU. O. (2016), “Reflection symbolic numbers in the poetic space Sixties”, Linguistic research (electronic journal), vol. 44, pp. 61–67, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2016_44_11 (accessed 30.03.2017).

Pechonkin, A. I. (2006), Taynyy kod «Mastera i Margarity» [Secret code of «Master and Margarita»], Book 1, Moscow, available at: http://www.pechenkin.ru/taynkoddavinchi.shtml (accessed 30.03.2017).

Cherevchenko, O. M. (2016), “Reception numerical symbolism in Russian literature «Silver Age» ”], Slovʺyansʹka filolohiya: istoriya, sʹohodennya, perspektyvy [Slavic philology: history, present, prospects], pp. 263–286.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Віват Г. І. Символіка числообразів у ліриці Ігоря Калинця [Електронний ресурс] / Г. І. Віват // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство : [зб. наук. праць]. — 2012. — Вип. 3(2). — С. 21–27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2012_3(2)__6

 

Войтович В. Українська міфологія : [енциклопедія] / Валерій Войтович. — К. : Либідь, 2002. — 664 с.

 

Жайворонок В. Знаки української етнокультури : [словник-довідник] / Віталій Жайворонок. — К. : Довіра, 2006. — 703 с.

 

Завідняк Б. Т. Числовий символізм у Філона Олександрійського [Електронний ресурс] / Б. Т. Завідняк // Гілея : [науковий вісник]. — 2013. — № 72. — С. 622–627. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_72_120

 

Лосев А. Ф. История античной эстетики [текст] : [в 8 т.] / А. Ф. Лосев. —

Москва : Искусство, 1963–1994. — Т. VIII : Итоги тысячелетнего развития

: [в 2 кн.]. Книга I. — М. : Искусство, 1992. — 656 с.

 

Матіос М. Вирвані сторінки з автобіографії [текст] / Марія Матіос. — Львів : ЛА «Піраміда», 2010. — 366 с.

 

Матіос М. Нація : [проза] / Марія Матіос. — Львів : ЛА «Піраміда», 2007. — 256 с.

 

Мних Л. М. Генеза та функціонування числової символіки у поезії ХХ століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 — теорія літератури / Людмила Миколаївна Мних. — Донецьк, 2001. — 20 с.

 

Павлова І. А. Віддзеркалення символіки числа в поетичному просторі шістдесятників [Електронний ресурс] / І. А. Павлова, Ю. О. Тимченко // Лінгвістичні дослідження : [зб. наук. пр. Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди]. — Харків, 2016. — Вип. 44. — С. 61–67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2016_44_11

 

Печёнкин А. И. Тайный код «Мастера и Маргариты» Кн. 1 [Электронный ресурc] / Александр Иванович Печёнкин. — М., 2006. — Режим доступа: http://www.pechenkin.ru/taynkoddavinchi.shtml

 

Черевченко О. М. Рецепція числової символіки в російській літературі «Срібної доби» / О. М. Черевченко // Слов’янська філологія: історія, сьогодення, перспективи : [зб. наук. праць] / відповід. за випуск Г. В. Осіпчук. — Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. — С. 263–286.
2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)