DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2017.24.127991

АВТОБІОГРАФІЇ ЛЕОНІДА ЧЕРНОВА-МАЛОШИЙЧЕНКА: МЕМУАРИ СУБ’ЄКТНОГО ТИПУ

Олександр Галич

Анотація


У статті аналізуються дві автобіографії Леоніда Чернова-Малошийченка, які автор розглядає як мемуари суб’єктного типу. Перша автобіографія цього призабутого письменника є короткою й нагадує подібні традиційні письменницькі твори, а друга – поширена, написана емоційно, в дусі експресіонізму, з виразним романтичним пафосом, з окремими патетичними фрагментами. В ній помітною є світоглядна і творча еволюція письменника, що бачив себе в літературі спочатку як російськомовний автор, який стояв на позиціях імажинізму, а потім почав писати українською мовою і став помітною постаттю в національному літературному процесі на рубежі 20-30-х років ХХ ст.

Ключові слова


автобіографія; мемуари; суб’єктний тип; імажинізм; експресіонізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Gazha, T. P. (2007), “Ukrainian literal memoirsof the second part of XX century: standing of objective and subjective types”, PhD diss. (Ukrainian literature), 10.01.01, Kharkiv Karazina V. N. National University, Kharkiv, 200 p.

Halych, A. A. (1991), Ukrainian writers’ memoirs (nature, evolution, poetics), D.Sc. diss. (Theory of Literature), 10.01.08, Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv, 339 p.

Kutsenko, L. (1995), Repressed After Death, Іn times of black raven, Tsentralno-Ukrainskevydavnytstvo [Central Ukrainian Publishment], Kirovograd, pp. 64–73.

Melnykiv, R. (2005), Kobzar on a motocycle: years and masks of Leonid Chernov (Malochiichenko), Ukrainina writer Leonid Chernov (Malochiichenko) (1899–1933), (Bibliographichnyy pokazhchyk, KHDNB imeni V. G. Korolenka) [Bibliographical sign, Kharkiv national Korolenka V.G. University], Kharkiv, pp. 4–16.

Movchan, R. (2015), Notes and Comments in Movchan, R. (Ed) About themselves: Autobiographies of Ukrainian writers of 1920 years, Klio Publishment, Kyiv, рр. 491–615.

Chernov, Leonid (2015), Autobiography, Movchan R. (Ed) About themselves: Autobiographies of Ukrainian writers of 1920 years, Klio Publishment, Kyiv, рр. 442–444.

Chernov, Leonid (2015), Autobiography, Movchan R. (Ed) About themselves: Autobiographies of Ukrainian writers of 1920 years, Klio Publishment, Kyiv, рр. 444–459.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гажа Т. П. Українська літературна мемуаристика другої половини ХХ століття: становлення об’єктивного і суб’єктивного типів: дис. ... канд. філол. наук / Т. П. Гажа ; Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. — 10.01.01 — «Українська література». — Харків, 2007. — 200 с.

 

Галич А. А. Украинская писательская мемуаристика (природа, эволюция, поэтика): дис. ... докт. филол. наук : 10.01.08 — «Теория литературы»/ Александр Андреевич Галич. — К., 1991. — 339 с.

 

Куценко Л. Репресований після смерті / Л. Куценко // Час «чорного ворона »: нариси. — Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 1995. — С. 64–73.

 

Мельників Р. «Кобзар на мотоциклі»: роки й маски Леоніда Чернова (Малошийченка)/ Ростислав Мельників // Український письменник Леонід Чернов (Малошийченко) (1899–1933): бібліографічний покажчик. — Харків: ХДНБ імені В. Г. Короленка, 2005. — С. 4–16.

 

Мовчан Р. Примітки і коментарі / Раїса Мовчан // Самі про себе: Автобіографії українських митців 1920-х років / упор. Р. Мовчан. — К.: ТОВ «Видавництво Кліо», 2015. — С. 491–615.

 

Чернов Л. Автобіографія / Леонід Чернов // Самі про себе: Автобіографії українських митців 1920-х років / упор. Р. Мовчан. — К.: ТОВ «Видавництво Кліо», 2015. — С. 442–444.

 

Чернов Л. Автобіографія / Леонід Чернов // Самі про себе: Автобіографії українських митців 1920-х років / упор. Р. Мовчан. — К.: ТОВ «Видавництво Кліо», 2015. — С. 444–459.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)