DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2017.24.127996

АЛЮЗІЇ В ІСТОРИЧНІЙ ПРОЗІ ЮРІЯ МУШКЕТИКА

Надія Павлюк

Анотація


У статті досліджуються інтертекстуальні відношення в історичній прозі Ю. Мушкетика на рівні імпліцитної та експліцитної алюзії. Проаналізовано літературні та біблійні мотиви, а також асоціативні зв’язки творів автора з іншими художніми текстами, що надають їм подвійності смислу у тісному взаємозв’язку з традиціями минулого.

Ключові слова


історична проза; інтертекстуальність; алюзія; мотив

Повний текст:

PDF

Посилання


Bart, R. (1989), Ot proyzvedenyia k tekstu [From work to the text], Moscow, Prohress [in Russian].

Ilchenko, O. (1979), Tvory: Kozatskomu rodu nema perevodu, abo Mamai i Chuzha Molodytsia [Cossacks kin never or Mamai and an alien woman], Kyiv, Dnipro [in Ukrainian].

Kvitka-Osnovianenko, H. (2008), «Konotopska vidma», Donetsk [in Ukrainian].

Korableva, N. (1994), Intertekstual'nost' i intertekst (roman A. Bitova «Pushkinskij dom» v zerkale postmodernizma) [Intertextuality and intertext (A. Bitov’s novel «Pushkin’s House» in the mirror of postmodernism)], Kiїv, Collegium [in Russian].

London, Dzh. (1986), Tvory [Works], Kyiv, Dnipro [in Ukrainian].

Mushketyk, Yu. (2007), Hetmanskyi skarb [The Hetman’s treasure], Kharkiv, Folio [in Ukrainian].

Mushketyk, Yu. (2007), Na brata brat [Brother against brother], Kharkiv, Folio [in Ukrainian].

Mushketyk ,Yu. (2011), Nich bez svitannia [Night without dawn] [in Ukrainian].

Mushketyk, Yu. (2011), Pohonia [The pursuit], Kharkiv, Folio [in Ukrainian].

Mushketyk,Yu. (2006), Yasa: Rozd. 1-17 [Yasa], Kharkiv, Folio [in Ukrainian].

Mushketyk,Yu. (2006), Yasa: Rozd. 18-33 [Yasa], Kharkiv, Folio [in Ukrainian].

P'ege-Gro, N. (2008), Vvedenie v teoriyu intertekstual'nosti [Introduction to the theory of intertextuality], Moscow [in Russian].

Romashchenko, L. (2003), Zhanrovo-stylovyi rozvytok suchasnoi istorychnoi prozy : Osnovni napriamy khudozhnoho rukhu [Genre and stylistic development of modern historical prose], Cherkasy [in Ukrainian].

Fateeva, N. (2000), Kontrapunkt intertekstual'nosti, ili intertekst v mire tekstov [Counterpoint of intertextuality, or intertext in the world of texts], Moscow [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Барт Р. От произведения к тексту / Р. Барт // Барт Р. Избранные работы : Семиотика. Поэтика. — М. : Прогресс, 1989. — С. 413–423.

 

Ільченко О. Твори : у 2 т. / О. Ільченко. — Київ : Дніпро, 1979. — Т. 1 : Козацькому роду нема переводу, або Мамай і Чужа Молодиця : [роман]. — 692 с.

Квітка-Основ’яненко Г. «Конотопська відьма» та інші твори / Г. Квітка- Основ’яненко. — Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2008. — 416 с.

 

Кораблева Н. Интертекстуальность и интертекст (роман А. Битова «Пушкинский дом» в зеркале постмодернизма) / Н. Кораблева // Язык и культура: третья международная конференция: [тезисы докладов]. — Київ : Collegium, 1994. — С. 239–240.

 

Лондон Дж. Твори : у 2 т. / Дж. Лондон. — Т. 2 : Оповідання. — Київ : Дніпро, 1986. — 583 с.

 

Мушкетик Ю. Гетьманський скарб / Ю. Мушкетик. — Харків : Фоліо, 2007. — 415 с.

 

Мушкетик Ю. На брата брат / Ю. Мушкетик. — Харків : Фоліо, 2007. — 317 с.

 

Мушкетик Ю. Ніч без світання / Ю. Мушкетик // Київ. — 2011. — № 7–8. — С. 48–87.

 

Мушкетик Ю. Погоня / Ю. Мушкетик // Мушкетик Ю. Останній гетьман. Погоня. — Харків : Фоліо, 2011. — С. 137–373.

 

Мушкетик Ю. Яса: Розд. 1–17 / Ю. Мушкетик. — Харків : Фоліо, 2006. — 415 с.

 

Мушкетик Ю. Яса: Розд. 18–33 / Ю. Мушкетик. — Харків : Фоліо, 2006. — 415 с.

 

Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности [Электронный ресурс] / Н. Пьеге-Гро; [пер. с фр. ; общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова]. — М. : Издательство ЛКИ, 2008. — 240 с. — Режим доступа : http://abuss.narod.ru/Biblio/piegegro.htm

 

Ромащенко Л. Жанрово-стильовий розвиток сучасної історичної прози : Основні напрями художнього руху : [монографія] / Л. Ромащенко. — Черкаси : Вид-во Черкаського держ. ун-ту ім. Б. Хмельницького, 2003. — 388 с.

 

Фатеева Н. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов / Н. Фатеева. — М. : Агар, 2000. — 280 с.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)