DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2017.24.127998

СИМВОЛІКА КОЛЬОРУ У ПРОЗІ ДОКІЇ ГУМЕННОЇ

Ольга Філіпенко

Анотація


У статті йдеться просимволіку у світовій міфології та в художньому зображенні митців. Зокрема, розглянуто кольорову символіку у прозі Докії Гуменної.Визначено, що творчий доробок Докії Гуменної передає світобачення та сприйняття дійсності авторки через ряд символів кольорів. Акцентовано увагу на функції та значення кольорів у творах Докії Гуменної.Зокрема, виокремлено символіку кольору як одну зі складових системи художнього осягнення світу у творчості письменниці. Докія Гуменна помічала багатогранні деталі наявного світу, і вміла дати оцінку предметам, подіям, діянням людей, описавши їх влучними, точними словами, в тому числі й кольоративами, які несли в собі конотативний заряд, а подекуди набували й символічних ознак.

Ключові слова


образ-символ; колористика; міфологія; світоглядні переконання

Повний текст:

PDF

Посилання


Babij, I. (1999), Emocijno-ekspresyvna rolj kolirnykh epitetiv u prozovij movi (na material itvorchosti V. Stefanyka, M. Kocjubynsjkogho, M. Khvyljovogho), Ukrajinsjka mova il iteratura: istorija, suchasnyjstan, perspektyvyrozvytku, Ternopilj [in Ukrainian].

Vivat, G. I. (2014), Z rosy, z vody, i zketjagha kalyny… Poezija Ighorja Kalyncja: monoghrafija, Odesa, VMV [in Ukrainian].

Vivat, G. I. (2014), Semantyka khudozhnikh symvoliv u poetychomu prostori Vasylja Stusa, Odesa, FOP Bondarenko M. O. [in Ukrainian].

Ghumenna, D. (1995), Blaghoslovy, Maty! Kazka-esej, K., Vyd. dim «KM Academia» [in Ukrainian].

Ghumenna, D. (1968), Zolotyj plugh, Njju-Jork, Ob'jednannja Ukrajinsjkykh Pysjmennykiv «Slovo» [in Ukrainian].

Ghumenna, D. (1998), Khreshhatyj Jar, Dzvin [in Ukrainian].

Ghumenna, D. (1998), Dity Chumacjkogho Shljakhu. Roman: U 4-kh kn., K., Ukrajinsjkyj Centr dukhovnoji kuljtury [in Ukrainian].

Ghumenna, D. (1987), Proghuljanka alejamy miljjonolitj. Mikronoveli, Njju-Jork – Baltymor, UkrajinsjkeVydavnyctvo «Smoloskyp» im. V. Symonenka [in Ukrainian].

Kolomijecj, O. V. (2006), Proza Dokiji Ghumennoji (problemno-tematychnitazhanrovo-styljoviosoblyvosti): dys. … kand. fil. nauk: 10.01.01, Kyjiv [in Ukrainian].

Kostenko, L. V. (1994), Bilj jedynoji zbroji, Ukrajinsjke slovo, Khrestomatija ukrajinsjkoji literatury ta literaturnoji krytyky ХХ st. : v 3t., K.,Rosj [in Ukrainian].

Macjko, V. P. (2009), Ukrajinsjka emighracijna proza ХХ stolittja, Khmeljnycjkyj, PP Derepa I.Zh. [inUkrainian].

Novykova, M. (1993), Prasvit ukrajinsjkykh zamovljanj, Ukrajinsjkai zamovljannja, K., Dnipro [in Ukrainian].

Serov, N. V. (1995), Antychnыj khromatyzm, SPb., Lyss [in Ukrainian].

Franko, I. Ja. (1955), Iz sekretiv poetychnoji tvorchosti, Tvory v 20-ty tomakh, K., Derzhavne vydavnyctvo khudozhnjoji literatury [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бабій І. Емоційно-експресивна роль колірних епітетів у прозовій мові (на матеріалі творчості В. Стефаника, М. Коцюбинського, М. Хвильового) / І. Бабій // Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку. — Тернопіль, 1999. — С. 246–249.

 

Віват Г. І. З роси, з води і з кетяга калини… Поезія Ігоря Калинця: монографія / Ганна Віват. — Одеса: ВМВ, 2012. — 192 с.

 

Віват Г. І. Семантика художніх символів у поетичому просторі Василя Стуса: монографія / Г. І. Віват. — Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2014. — 264 с.

 

Гуменна Д. Благослови, Мати! Казка-есей / Докія Гуменна. — К.: Вид. дім «КМ Academia», 1995. — 271 с.

 

Гуменна Д. Золотий плуг: роман / Докія Гуменна. — Нью-Йорк: Об’єднання українських письменників «Слово», 1968. — 289 с.

 

Гуменна Д. Хрещатий Яр: роман-хроніка / Докія Гуменна // Дзвін. — 1998. — № 9. — С. 3–46.

 

Гуменна Д. Діти Чумацького Шляху: роман: у 4 кн. / Докія Гуменна. — К.: Український Центр духовної культури, 1998. — 576 с.

 

Гуменна Д. Прогулянка алеями мільйоноліть. Мікроновелі / Докія Гуменна. — Нью-Йорк; Балтимор: Українське видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1987. — 170 с.

 

Коломієць О. В. Проза Докії Гуменної (проблемно-тематичні та жанрово- стильові особливості): дис. … канд. філ. наук: 10.01.01 / Олена Вікторівна Коломієць. — Київ, 2006. — 176 с.

 

Костенко Л. В. Біль єдиної зброї / Ліна Костенко // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. : в 3 т. — К.: Рось, 1994. — Т. 3. — 688 с.

 

Мацько В. П. Українська еміграційна проза ХХ століття: [монографія] / В. П. Мацько. — Хмельницький: ПП Дерепа І. Ж., 2009. — 388 с.

 

Новикова М. Прасвіт українських замовлянь / М. Новикова // Українські замовляння. — К.: Дніпро, 1993. — С. 7–27.

 

Серов Н. В. Античный хроматизм / Н. В. Серов. — СПб.: Лисс, 1995. — 475 с.

 

Франко І. Я. Із секретів поетичної творчості / І. Я. Франко // Франко І. Я. Твори: в 20 томах. — К.: Державне видавництво художньої літератури, 1955. — Т. XVI. — С. 251–297.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)