DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2017.24.127999

ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК ОЗНАКА ІДІОСТИЛЮ Ю. ІЗДРИКА: ПОЕТОНІМНИЙ АСПЕКТ ТЕКСТОТВОРЕННЯ

Евеліна Боєва

Анотація


У статті досліджено твори Ю. Іздрика в аспекті реалізації структурних ознак категорії інтертекстуальності та її різновидів. Актуалізовано поетонімний аспект інтертекстуальності як текстово-дискурсивної категорії в сучасному постмодерністському художньому тексті. Доведено, що інтертекстуальність є однієї із невід'ємних ознак українського потмодернізму та виконує текстотвірну функцію.

Ключові слова


інтертекстуальність; постмодернізм; художній текст; поетоніми; мовна гра

Повний текст:

PDF

Посилання


Bart, R. (1989), «Ot proyzvedenyja k tekstu», Yzbrannûe rabotû: Semyotyka. Poýtyka [«That Works for text», Favourites work: Semiotics. Poetyka], Moscow, Progress, 417 p. [in Russian].

Bilozub, A. I. (2011), «Intertekstual'nist' u hudozhn'omu postmodernomu dyskursi », Lingvistychni studii' [«Intertextuality in postmodern art discourse», Linguistic studio], # 23, pp. 120–124 [in Ukrainian].

Hundorova, T. (2001), «Nostal'gija ta revansh: ukrai'ns'kyj postmodernizm u labirintah nacional'noi' identychnosti», Kur’jer Kryvbasu [«Nostalgia and revenge: postmodernism in Ukrainian national identity Labirint», Kryvbas Courier], # 144, pp.165–172 [in Ukrainian].

Izdrik, Y. (2005), Amtm. Novely [Amtm. Novels], Lviv, Calvary, 260 p. [in

Ukrainian].

Izdrik, Y. (2002), Voccek & voccekurgija [Wozzeck & votstsekurhiya], Lviv, Calvary, 204 p. [in Ukrainian].

Izdrik, Y. (1998), Ostriv Krk ta inshi istorii' [Island of Krk and other stories], Lily — HB, Ivano-Frankivsk, 120 p. [in Ukrainian].

Izdrik, Y. (2000), Podvijnyj Leon: istorija hvoroby [Double Leon, medical history], Ivano-Frankivsk, Lily-HB, 204 p. [in Ukrainian].

Izdrik, Y. (2009), Take [This], Kharkov, Type-in «Family Leisure Club», 271 p. [in Ukrainian].

Kondratenko, N. (2014), «Specyfika intertekstual'noi' nominacii' v modernists'komu i postmodernists'komu hudozhn'omu teksti», Ridnyj kraj [«Specificity intertextual nomination in modernist and postmodernist fiction», Native Land], # 2 (31), pp. 120–123 [in Ukrainian].

Kostiuk, W. (1998), «Fragment i pastysh», Krytyka [«Fragment and pasta», Criticism], # 2, pp. 34–39 [in Ukrainian].

Stern, I. (1998), Vybrani topiky ta leksykon suchasnoi' lingvistyky: Encyklopedychnyj slovnyk [Selected topics and vocabulary of modern linguistics: Collegiate Dictionary], Kiev, Artek, 336p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Барт Р. От произведения к тексту / Р. Барт // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — М.: Прогресс, 1989. — C. 413–423.

 

Білозуб А. І. Інтертекстуальність у художньому постмодерному дискурсі / А. І. Білозуб // Лінгвістичні студії. — 2011. — Вип. 23. — С. 120–124.

 

Гундорова Т. Ностальгія та реванш: український постмодернізм у лабірінтах національної ідентичності / Тамара Гундорова // Кур’єр Кривбасу. — 2001. — № 144. — С. 165–172.

 

Іздрик Ю. Амтм. Новели / Юрко Іздрик. — Львів: Кальварія, 2005. — 260 с.

 

Іздрик Ю. Воццек & воццекургія / Юрко Іздрик. — Львів: Кальварія,

2002. — 204 с.

 

Іздрик Ю. Острів Крк та інші історії: [повість, новели, автокоментар] /

Юрко Іздрик; [передмова Юрія Андруховича]. — Івано-Франківськ: Лі-лея-НВ, 1998. — 120 с.

 

Іздрик Ю. Подвійний Леон: історія хвороби [роман] / Юрко Іздрик. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000. — 204 с.

 

Іздрик Ю. Таке: [збірка новел] / Юрко Іздрик. — Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2009. — 271 с.

 

Кондратенко Н. Специфіка інтертекстуальної номінації в модерністському і постмодерністському художньому тексті / Наталія Василівна Кондратенко // Рідний край. — 2014. — № 2(31). — С. 120–123.

 

Костюк В. Фрагмент і пастиш / В. Костюк // Критика. — 1998. — № 2. — С. 34–39.

 

Штерн І. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики: Енциклопедичний словник / І. Штерн. — К.: АртЕК, 1998. — 336 с.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)