DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2017.25.128020

Гендерний код у прозі Лесі Українки

Ольга Подлісецька

Анотація


Стаття присвячена осмисленню наскрізного гендерного коду прози Лесі Українки, спрямованого на  руйнування патріархальних канонів реалістичного письма. У статті досліджується проза Лесі Українка з позицій гендерного аналізу, проаналізована точка зору письменниці, яка у своїх оповіданнях демонструє загальне уявлення про жінку та місце жінки у суспільстві. Акцентовано і на проблематичності феміністичного дискурсу в українському літературознавстві протягом ХХ-поч. ХХІ ст. 


Ключові слова


жіноча проза; гендерний код; новий тип героя

Повний текст:

PDF

Посилання


Aggeeva, V. (2004), Genderna literature i critica / [Gender literary theory and criticism], Osnovy teorii genderu, Kyiv, [in Ukrainian].

Aggeeva, V. (1999), Poetesa zlamu stolit': Tvorchist' Lesi Ukrayinky v postmoderniy interpretatsiyi: Monohrafiya, Libid, Kyiv, [in Ukrainian].

Veretel'nyk, R. (1991), Feminizm u dramaturhiyi Lesi Ukrayinky [Tekst] : do 120-richchya z dnya narodzhennya, Suchasnist: Shchomisyachnyk nezalezhnoyi dumky, vol. 2, pp. 29 – 37, Kyiv, [in Ukrainian].

Visich, O. (2008) Cholovichi kharaktery v prozi Lesi Ukrayinky // Neoromantychni obriyi tvorchykh poshukiv Lesi Ukrayinky, Svit, Simferopol, [in Ukrainian].

Demska-Budzulyak, L. (2009) Drama svobody v modernizmi. Prorochi holosy dramaturhiyi Lesi Ukrayinky: monohrafiya, Akademvidav, Kyiv, [in Ukrainian].

Zabuzhko, O. (2014) Notre Dame d'Ukraine. Ukrayinka v konflikti mifolohiy, Komora, Kyiv, [in Ukrainian].

Zakher-Mazokh, L. (2008) Vybrani tvory, Litopys, Lviv, [in Ukrainian].

Zborovska, N. (2002) Pryshestya vichnosti, Fact, Kyiv, [in Ukrainian].

Kocherha, S. (2010) Kul'turosofiya Lesi Ukrayinky. Semiotychnyy analiz tekstiv. Monohrafiya, Tverdinya, Luzk, [in Ukrainian].

Krupka, M. (2004) Emansypatsiya tvorchosti v ukrayins'kiy zhinochiy prozi kintsya ХІХ – pochatku ХХ st. Kyiv, [in Ukrainian].

Kulinska, L. (1976) Proza Lesi Ukrayinky, Vicha shkola, Kyiv, [in Ukrainian].

Pavlychko, S. (1999) Dyskurs modernizmu v ukrayinskiy literaturi: Monohrafiya, Libid, Kyiv, [in Ukrainian].

Polishchuk, Y. (2000) Seksual'nist' yak dyskurs mayatnyk rukhayet'sya? Ukrayins'kyy humanitarnyy ohlyad, vol. 4, pp. 68 – 90, Kyiv, [in Ukrainian].

Skupeyko, L. (2000) Lesya Ukrayinka i feminizm (nefeministychnyy pohlyad) // Urok ukrayinskoyi, vol. 2, p. 8, Kyiv, [in Ukrainian].

Ukrayinka, Lesya (2016) Lysty: 1876 – 1897, Komora, Kyiv, [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Агеєва В. Гендерна літературна теорія і критика / Віра Агеєва // Основи теорії гендеру: Навчальний посібник. – К.: К.І.С., 2004. – С. 426 - 445.

 

Агеєва В. Поетеса зламу століть: Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації: Монографія / Віра Агеєва. - К.: Либідь, 1999. - 264 с.

 

Веретельник Р. Фемінізм у драматургії Лесі Українки [Текст] : до 120-річчя з дня народження / Роман Веретельник // Сучасність : Щомісячник незалежної думки. –  1991. –  N 2 (358).  –  С. 29 – 37.

 

Вісич О. Чоловічі характери в прозі Лесі Українки / Олена Вісич // Неоромантичні обрії творчих пошуків Лесі Українки. Збірник наукових праць. – Сімферополь: «Світ», 2008. – С. 82 – 87.

 

Демська-Будзуляк Л. Драма свободи в модернізмі. Пророчі голоси драматургії Лесі Українки: монографія / Леся Демська-Будзуляк. – К.: Академвидав, 2009. – 184 с.

 

Забужко О. Notre Dame d'Ukraine. Українка в конфлікті міфологій / Оксана Забужко. – Видання друге, перероблене й доповнене. – К.:  КОМОРА, 2014. – 646 с.

 

Захер-Мазох Л. Вибрані твори / Леопольд Захер-Мазох. Львів: Літопис, 2008. – 398 с.

 

Зборовська Н. Пришестя вічності / Ніла Зборовська. – К.: Факт, 2002. – 223 с.

 

Кочерга С. Культурософія Лесі Українки. Семіотичний аналіз текстів. Монографія / Світлана Кочерга. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2010. – 656 с.

 

Крупка М. Емансипація творчості в українській жіночій прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Мирослава Крупка. – Автореферат на здобуття канд. філол. н. – К. – 2004. – 20 с.

 

Кулінська Л. П. Проза Лесі Українки / Л. П. Кулінська. – К. : Вища шк., 1976. – 165 с.

 

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі:Монографія. – 2-ге вид., перероб. і доп./ Соломія Павличко –  К.: Либідь, 1999.  –  447 с.

 

Поліщук Я. Сексуальність як дискурс маятник рухається? Український гуманітарний огляд / Ярослав Поліщук. – Вип. 4.  –  К., 2000. – С.68 – 90.

 

Скупейко Л. Леся Українка і фемінізм (нефеміністичний погляд) / Лукаш Скупейко // Урок української. – 2000.  –  № 2. – С. 8.

 

Українка Леся. Листи: 1876 – 1897/ Упорядування Прокіп (Савчук) В.А., передмова Агеєвої В.П. – К.: Комора, 2016. – 512 с.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)