DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2017.25.128021

Євангелічні мотиви в прозі Віктора Гюго

Валентина Романець

Анотація


Дана стаття присвячена аналiзу творчостi В.Гюго, видатного поета, драматурга, романiста та суспiльного дiяча. В роботi дослiджуються соцiально-моральнi орiєнтири письменника, якi було втiлено в його творах.  В.Гюго звертається до совiстi, молить про милосердя, засуджує жорстокiсть, ридає над жертвами  та  на сторiнках своїх творiв мрiє про краще майбутнє людства.

Значний iнтерес представляє дослiдження роману-епопеї «Знедоленi» з точки зору спiввiдношення найбільш яскравих образiв роману-епопеї з  вiдомими   євангелiчними персонажами. При даному зiставленнi розкриваються особливим чином герої всесвiтньо вiдомого роману-епопеї. Простежуються аналогiї образiв Жана Вальжана, Фантiни, Жавера, Тенардьє, єпископа Мiрiеля з бiблiйними персонажами. Такi теми як злочин та покарання, грiх та каяття, духовне перерождення – для письменника були надзвичайно важливими. Вони були втiленi в таких творах майстра як: «Клод Ге», «Один день засудженного до страти» тощо.

Тема пiднесення грiшнiкiв над суспiльством, яке само штовхнуло їх на злочинний шлях й само за це ж карає, спiввiдноситься з трактуванням найвiдомiших євангелiчних образiв. Ця тема, поряд з темою морального перерождення, також пронизує весь роман, знаходячи своє втiлення й в образi Фантiни, яку суспiльство штовхнуло на шлях пороку та само її засудило. Образ Жавера символїзує холодну та абсурдну, формальну справедливiсть, котрiй протистоiть єпiскоп Мiрiель, як втiлення безмежної щедростi та божественої справедливостi.

В завершеннi статтi робиться висновок про те, що  євангелiчнi образи,сюжети, мотиви пронизують художнiй свiт європейської культури. Для того, щоб зорiєнтуватися у цьому свiтi, зрозумiти тенденцiї  його розвитку та розiбратися в творчостi видатних авторiв, необхiдно глибоко дослiдити героїв  ִЄвангелiя.


Ключові слова


Євангелiє; християнський гуманiзм; моральне переродження; сюжет; цивiлiзацiя

Повний текст:

PDF

Посилання


Ayerbach E. Mimésis, ou la réprésentation de la réalité dans la littérature occidentale –Paris: Gallimard. Call. "Tel" – 1978. – 205 p.[in French]

Cohin C. Victor Hugo. – Presses Universitaires de France, 1987. –208 p. [in French]

Decaux A. Victor Hugo. – Paris : Librairie Académique, Perrin, 1984.- 1036p. .[in French]

Guillemin H. V.Hugo par lui – même. "Ecrivains De Toujours". - 1985. – 319 p. .[in French]

Hugo V. Articles sur les ecrivains. –M:Худож.лит., 1974.- 145с.

Hugo V. Les Misérables. Editions Nathan. – 1991. – 225 p. .[in French]

Stein M.Victor Hugo. – Paris, Le Cabaler Bleu, 2007.– 128p. .[in French]

Брахман С. “Отверженные” Виктора Гюго. – M.: Худож. лит., 1968.-103с. [in Russian]

Гюго В. Собрание сочинений в 15 томах. Т.8. – М.: Худож. лит., 1955. [in Russian]

Четина Е.М. Евангельские образы, сюжеты, мотивы в художественной культуре. – M.: Флинта, 1998.- 120с. [in Russian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ayerbach E. Mimésis, ou la réprésentation de la réalité dans la littérature occidentale –Paris: Gallimard. Call. "Tel" – 1978. – 205 p.

 

Cohin C. Victor Hugo. – Presses Universitaires de France, 1987. –208 p.

 

Decaux A.  Victor Hugo. –  Paris : Librairie Académique, Perrin,  1984.- 1036p.

 

Guillemin H. V.Hugo  par lui – même. "Ecrivains De Toujours". - 1985. – 319 p.

 

Hugo V. Articles sur les ecrivains. –M:Худож.лит., 1974.- 145с.

 

Hugo V. Les Misérables. Editions Nathan. – 1991. – 425 p.

 

Stein M.Victor Hugo. – Paris, Le Cabaler Bleu, 2007.– 128p.

 

Брахман С. “Отверженные” Виктора Гюго. – M.: Худож. лит., 1968.-103с.

 

Гюго В. Собрание сочинений в 18 томах. Т.8. – М.: Худож. лит., 1955.

 

Четина Е.М. Евангельские образы, сюжеты, мотивы в художественной культуре. – M.: Флинта, 1998.- 120с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)