DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2017.25.128026

Онтологічна поетика сучасної фантастичної літератури на прикладі творчості Урсули Ле Гуїн

Наталія Криницька

Анотація


У статті розробляється методологія онтологічної поетики фантастичної літератури, яка полягає у виявленні «тропологічних світів» (символів альтернативного світу, що виступають реалізацією метафори). Як приклади таких світів у доробку американської письменниці Урсули Ле Гуїн вивчаються «слово (ім’я)», «Інь-Ян», «дерево (ліс)», «павутина (тканина)», «музика й танець», що відображують авторську філософію іманентності. Гармонійно поєднуючись, вони утворюють концепцію світу як народження: місія людини полягає у творенні буття з небуття шляхом спочатку уяви, а потім «опредмечення». Запропонований підхід може застосовуватися для аналізу світів інших представників фантастичної літератури. 


Ключові слова


наукова фантастика; фентезі; онтопоетика; метафора; символ; образ світу; тропологічний світ

Повний текст:

PDF

Посилання


Yeshkilev, V. (1998), Pleroma, Pleroma 3’98, Small Ukrainian encyclopedia of actual literature, Lilia-NV, Ivano-Frankivsk, available at : http://www.ji.lviv.ua/ji-library/pleroma/gk-ps.htm (access April 27, 2017) [in Ukrainian].

Yeshkilev, V. (1998), Povernennya demiurhiv [Return of demiurges], Pleroma 3’98, Small Ukrainian encyclopedia of actual literature, Lilia-NV, Ivano-Frankivsk: available at : http://www.ji.lviv.ua/ji-library/pleroma/yeshk-pd.htm (access April 27, 2017) [in Ukrainian].

Karasyov, L.V. (1995), Ontologicheskiy vzglyad na russkuyu literaturu [Ontological view on Russian literature], RSGU, Institute of Higher Humanitarian Studies, Moscow [in Russian].

Literaturnaya entsiklopediya terminov i ponyatiy [Literary encyclopedia of terms and concepts] (2001), Ed. by A.N. Nikolyukin, Institute of Scientific Information on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences, NPK “Intellavak”, Moscow [in Russian].

Shogentsukova, N.A. (1995), Opyt ontologicheskoy poetiki. E. Poe, H. Melville, J. Gardner [Experience of ontological poetics. E. Poe, H. Melville, J. Gardner], Moscow, Naslediye [in Russian].

Le Guin, U.K. (1985), Always Coming Home, Harper & Row, NY [in English].

Le Guin, U.K. (2003), The Birthday of the World, NY [in English].

Le Guin, U.K. (1987), Buffalo Gals And Other Animal Presences, Capra P, Santa Barbara [in English].

Le Guin, U.K. (1975), The Farthest Shore Bantam, Bantam, NY [in English].

Le Guin, U.K. (1994), A Fisherman of the Inland Sea, Coll., HarperPrism, NY [in English].

Le Guin, U.K. (1981), Hard Words, Harper & Row, NY [in English].

Le Guin, U.K. (2008), Lavinia, Orlando [in English].

Le Guin, U.K. (1979), Leese Webster, Atheneum, NY [in English].

Le Guin, U.K. (1976), The Left Hand of Darkness, Ace, NY [in English].

Le Guin, U.K. (2003), The Other Wind, Ace Books, NY [in English].

Le Guin, U.K. (1978), Planet of Exile, NY [in English].

Le Guin, U.K. (2002), Tales from Earthsea, Ace Books, NY [in English].

Le Guin, U.K. (1990), Tehanu, Atheneum, NY [in English].

Le Guin, U.K. (2001), The Telling, Gollancz, L. [in English].

Le Guin, U.K. (1975), The Tombs of Atuan, Bantam, NY [in English].

Le Guin, U.K. (1975), The Wind’s Twelve Quarters, Harper and Row, NY [in English].

Le Guin, U.K. (1991), A Wizard of Earthsea, ROC/The Penguin Group, L. [in English].

Le Guin, U.K. (1976), The Word for World Is Forest, Berkley Putnam, NY [in English].

McHale, B. (1996), Postmodernist Fiction, Routledge, L. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Єшкілєв В. Плерома / Володимир Єшкілєв // Плерома 3’98. Мала українська енциклопедія актуальної літератури / Керівник проекту Володимир Єшкілєв, редактор проекту Юрій Андрухович. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998. – 288 с. – Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua/ji-library/pleroma/gk-ps.htm.

 

Єшкілєв В. Повернення деміургів / Володимир Єшкілєв // Плерома 3’98. Мала українська енциклопедія актуальної літератури – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998. – 288 с. – Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua/ji-library/pleroma/yeshk-pd.htm.

 

Карасёв Л.В. Онтологический взгляд на русскую литературу / Леонид Владимирович Карасёв. – М. : РГГУ, Институт высших гуманитарных исследований, 1995. – 104 с.

 

Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. Институт научной информации по общественным наукам РАН. – М. : НПК «Интелвак», 2001. – 1600 стб.

Шогенцукова Н.А. Опыт онтологической поэтики. Э. По, Г. Мелвилл, Д. Гарднер / Нина Адамовна Шогенцукова. – М. : Наследие, 1995. – 232 с.

 

Le Guin U.K. Always Coming Home / Ursula K. Le Guin. – NY : Harper & Row, 1985. – 562 p.

 

Le Guin U.K. The Birthday of the World / Ursula K. Le Guin. – NY, 2003. – 384 p.

 

Le Guin U.K. Buffalo Gals And Other Animal Presences / Ursula K. Le Guin. – Santa Barbara : Capra P, 1987. [Collection]. – 196 p.

 

Le Guin U.K. The Farthest Shore / Ursula K. Le Guin. – NY : Bantam, 1975. – 272 p.

 

Le Guin U.K. A Fisherman of the Inland Sea / Ursula K. Le Guin. – NY : HarperPrism, 1994. Coll. – 207 p.

 

Le Guin U.K. Hard Words/ Ursula K. Le Guin. – NY : Harper & Row, 1981. – 79 p.

 

Le Guin U.K. Lavinia / Ursula K. Le Guin. – Orlando, 2008. – 279 p.

 

Le Guin U.K. Leese Webster / Ursula K. Le Guin. – NY: Atheneum, 1979. – 31 p.

 

Le Guin U.K. The Left Hand of Darkness / Ursula K. Le Guin. – NY : Ace, 1976. – 301 p.

 

Le Guin U.K. The Other Wind / Ursula K. Le Guin. – NY : Ace Books, 2003. – 288 p.

 

Le Guin U.K. Planet of Exile / Ursula K. Le Guin. – NY, 1978. – 126 p.

 

Le Guin U.K. Tales from Earthsea / Ursula K. Le Guin. – NY: Ace Books, 2002. – 336 p.

 

Le Guin U.K. Tehanu / Ursula K. Le Guin. – NY: Atheneum, 1990. – 252 p.

 

Le Guin U.K. The Telling/ Ursula K. Le Guin. – L.: Gollancz, 2001. – 254 p.

 

Le Guin U.K. The Tombs of Atuan / Ursula K. Le Guin. – NY: Bantam, 1975. – 192 p.

 

Le Guin U.K. The Wind’s Twelve Quarters/ Ursula K. Le Guin. – NY: Harper and Row, 1975. – 303 p.

 

Le Guin U.K. A Wizard of Earthsea / Ursula K. Le Guin. – L.: ROC/ The Penguin Group, 1991. – 203 p.

 

Le Guin U.K. The Word for World Is Forest / Ursula K. Le Guin. – NY: Berkley Putnam, 1976. – 189 p.

 

McHale B. Postmodernist Fiction / Brian McHale. – L.: Routledge, 1996. – 272 p.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)