DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2017.25.128030

Біблійні мотиви й образи у творчості Т. Шевченка та Б. Лепкого

Віолетта Лавренюк

Анотація


Стаття присвячена ролі Біблії у творчості українських письменників. Проаналізовано філософське наповнення поетичних творів Тараса Шевченка, а та- кож поезій і роману Богдана Лепкого «Мазепа» в контексті європейської куль- тури. Акцентовано національно-патріотичні й загальнолюдські начала творчості українських письменників-класиків.


Ключові слова


Біблія, Біблійні образи, філософське наповнення, національ- но-патріотичне, загальнолюдське

Повний текст:

PDF

Посилання


Bibliya. Staryy Zapovit, (1992), [The Bible. Old Testament], Ukraine, Куіv [in Ukrainian].

Bibliya. Novyy Zapovit, (1992), [The Bible. New Testament], Ukraine, Куіv [in Ukrainian].

Vashchenko, V. С. (1992), Slovo Boh u poeziyi T. H. Shevchenko [God’s Word in the Poetry of T. G. Shevchenko], Free Thought, Kharkiv, No. 4/5, pp. 7–8 [in Ukrainian].

Drahomanov, M. P. (1989), Shevchenko, ukrayinofily i sotsializm [Shevchenko, Ukrainianophiles and Socialism], World, Lviv, pp. 56–57 [in Ukrainian].

Klochek, G. (1998), Poeziya Tarasa Shevchenka: suchasna interpretatsiya: Posibnyk dlya vchytelya [Poetry of Taras Shevchenko: Modern Interpretation: A Teacher’s Guide], Education, Куіv [in Ukrainsan].

Konisky, O. Ya. (1991), Taras Shevchenko-Hrushivskyy: Khronika yoho zhyttya [Taras Shevchenko-Hrushevsky: A Chronicle of His Life], Scientific Opinion, Куіv [in Ukrainian].

Kostomarov, M. I. (1982), Spohady pro Tarasa Shevchenka: Spohad pro dvokh malyariv [Memoirs of Taras Shevchenko: Memoirs of two painters], Dnipro, Куіv- [in Ukrainian].

Lepky, B. (1992), Motrya [Motry], Dnepr, Куіv, Vol.I. — II [in Ukrainian].

Lepky, B. (1992), Ne vbyvay. Baturyn [Do not kill. Baturin], Dnepr, Куіv [in Ukrainian].

Lepky, B. (1992), Poltava [Poltava], Dnepr, Куіv [in Ukrainian].

Lepky, B. (1992), Z-pid Poltavy do Bender [From Poltava to Bender], Dnipro, Куіv [in Ukrainian].

Lepky, B. (1992), Tvory: V 2 t. [Works: In 2 v.], Dnipro, Куіv, Vol. I. [in Ukrainian].

Paskha. Svetloe Khrystovo Voskresenye [Easter. The Light Christ’s Resurrection] (1991), Khrystyanskye prazdnyky [Christian Feasts], Chronograph, Leningrad [in Russian].

Sulima, V. I. (1998), Bibliya i ukrayins’ka literatura: navch. posibnyk [Bible and Ukrainian Literature: tutorial] Education, Куіv [in Ukrainian].

Shevchenko, T. G. (1998), Kobzar [Kobzar], Dnepr, Куіv [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Біблія. Старий Заповіт. — К.: Україна, 1992. — 952 с.

 

Біблія. Новий Заповіт. — К.: Україна, 1992. — 296 с.

 

Ващенко В. С . С лово Бог у поезії Т. Г. Шевченка / Василь Ващенко. — Харків: Вільна думка, 1992. — № 4/5. — С.7–8.

 

Драгоманов М. П. Шевченко, українофіли і соціалізм / Михайло Драгоманов. — Львів: Світ, 1989. — С. 56–57.

 

Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація: посібник для вчителя / Григорій Клочек. — К.: Освіта, 1998. — 238 с.

 

Кониський О. Я. Т арас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя / Олександр Кониський. — К.: Наукова думка, 1991. — C. 45.

 

Костомаров М. І. Спогади про Тараса Шевченка. Спогад про двох малярів / Микола Костомаров. — К.: Дніпро, 1982 р. — 421 с.

 

Лепкий Б. Мотря / Богдан Лепкий. — К.: Дніпро, 1992. — 461 с.

 

Лепкий Б. Не вбивай. Батурин /Богдан Лепкий. — К.: Дніпро, 1992. — 534 с.

 

Лепкий Б. Полтава / Богдан Лепкий. — К.: Дніпро, 1992. — 484 с.

 

Лепкий Б. З-під Полтави до Бендер /Богдан Лепкий. — К.: Дніпро, 1992. — 266 с.

 

Лепкий Б. Твори: в 2 т. /Богдан Лепкий. — К.: Дніпро, 1992. — Т. І. — 861 с.

 

Пасха. Светлое Христово Воскресение // Христианские праздники. — Л.: Хронограф, 1991. — 95 с.

 

Сулима В. І . Біблія і українська література: навч. посібник /Василь Сулима. — К.: Освіта, 1998. — 400 с.

 

Шевченко Т. Г. Кобзар / Тарас Шевченко. — К.: Дніпро, 1987. — 639 с.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)