НІЦШЕАНСЬКІ ІДЕЇ У КОНТЕКСТІ ПРОЗИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (ОПОВІДАННЯ «НАД МОРЕМ»)

Автор(и)

  • Ольга Подлісецька Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6809.2015.20.129364

Ключові слова:

модернізм, надлюдина, індивідуальність, самотність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ніцшеанських ідей у прозі Лесі Українки. Здійснена спроба охарактеризувати персонажів оповідання Лесі Українки «Над морем» з погляду мисленнєвої парадигми Ф. Ніцше.

 

Посилання

Вісич О. А. До питання про психологізм прози Лесі Українки // Вчені записки Тавричного національного університету ім. В. І. Вернадского. Серія Філологія. Соціальні комунікації. — 2011. — Т. 24. № 1 4.2. — С. 201- 205.

Євшан М. Леся Українка // Критика. Літературознавство. Естетика. — К.: Основи, 1998. — С.153- 159.

Жмир В. Слідами Ф. Ніцше по Україні [Текст] / В. Жмир // Філософська думка. — 2004. — № 6. — С. 78 -110.

Зубрицька М. Проблема індивідуалізму у творчості Лесі Українки [Текст] / М. Зубрицька // Сучасність. — 1991. — № 12. — С. 22- 25.

Зубрицька М. Філософські основи європейського модернізму // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / [за ред. Марії Зубрицької]. — [2-ге вид., доп.]. — Львів : Літопис, 2001. — С. 53- 54.

Ніцше Ф. По той бік добра і зла. Генеалогія моралі / пер. з нім. А. Онишко. — Львів : Літопис, 2002. — 320 с.

Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого [Текст] // Ницше Ф. Сочинения : в 2 томах / Ф. Ницше ; [пер. с нем. Ю. Антоновского]. — М. : Мысль, 1996. — Т. 2. — 831 с.

Павличко С. Теорія літератури [Текст] / С. Павличко ; [упоряд. В. Агеева]. — [2-ге вид.]. — К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2009. — 679 с.

Українка Леся. Над морем // Твори : в чотирьох томах. Том четвертий. Оповідання. Статті. Листи. — К.: Дніпро, 1982. — С.23- 53.

Українка Леся. Твори в чотирьох томах. Том четвертий. Оповідання. Статті. Листи. — К.: Дніпро, 1982. — 435 с.

Панченко В. Я не буду загрожувати переходом в чужу літературу, (загадка ґенези драматичної поеми Лесі Українки Оргія). Джерело доступу: library. kr.ua’books/panchenko/p9.shtml В. Панченко

Заїка Т. Індивідуалістичні мотиви в творчості Лесі Українки. Джерело доступу: eprints.oa.edu.ua’2045/1/Zayika_Filosof_Vyp_13.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-03-25

Номер

Розділ

ЛІТЕРАТУРНА КЛАСИКА: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД