DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2016.23.129423

ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПРЯМУВАННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ – ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦЯ, КРИТИКА, ПРОЗАЇКА

Ольга Подлісецька

Анотація


У статті зосереджена увага на багатогранній особистості Лесі Українки – літературознавця, перекладача, збирачки фольклору, і особливо наголошується на недослідженій прозовій творчості письменниці. Проаналізовано європеїзм / модернізм прози Лесі Українки та виявлено новаторство тематики її оповідань. Простежено рецепцію прози Лесі Українки її першими критиками та досліджено, що у сучасному методологічному прочитанні творчість Лесі Українки набуває неоприявлених досі смислових аспектів та інтерпретацій.


Ключові слова


оповідання; тенденції; рецепція; критика

Повний текст:

PDF

Посилання


Antologia ginochoi prozy (vid Lesi Ukrainky do Oxany Zabugko) (2015), Anthology of womanish prose: from Lesya Ukrainian to Oksana Zabuzhko, available at: htpp: www.radiosvoboda.org (access December 15, 2015).

Grushevskiy, M. (1913), Memory of Lesya Ukrainka, Literaturno-naukovyy visnyk, vol.10, pp.10-11, Kyiv, Ukraine.

Donzov, D. (2010) Lesya Ukrainka [Lesya Ukrainka] // Literaturna eseistyka,Vidrodgenna, Drogobich, Ukraine.

Donzov, D. (2010) Poetka ukrainskogo Risorgimento [Poetka Ukrainian Risordzhimento], Literaturna eseistyka Vidrodgenna, Drogobich, Ukraine

Zabushko, O. (2016), «Moe dilo prokukurikati», available at: http://vsiknygy.net.ua/interview/140/ (access March 20, 2016).

Ukrainka, L. (1976), Zibrannya tvoriv u 12 t. [The collected works are in 12 t]., t. 10, pp. 257-258, Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

Pavlychko, S. (2002), Teoriia literatury [Literary Theory], Vydavnytstvo Solomii Pavlychko «Osnovy», Kyiv, Ukraine.

Radko, A. (2016), "Archivna I criminalna cprava B.V. Yakubskoho, doslidnika I vidavca Lesi Ukrainky», available at: htpp: dspace.nbuv.gov.ua›bitstream/handle/123456789/ (access March 25, 2016).

Romanchenko, I. (2016), Michael Dragomanov i Ukrainian Lesya v ih listuvanni, htpp: archive.is›e83Td (access March 29, 2016).

Chizhevsky, D. (2003), History of Ukrainian Literature, «Academy», Kyiv, Ukraine.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антологія жіночої прози: від Лесі Українки до Оксани Забужко. — Режим доступу : www.radiosvoboda.org

Грушевський М. Пам’яті Лесі Українки / М. Грушевський // Літературно- науковий вісник. — Київ, 1913. — Т. 64, кн. 10. — С. 10–11.

Донцов Д. Леся Українка / Д. Донцов // Літературна есеїстика. — Дрогобич: Відродження, 2010. — С. 37–39.

Донцов Д. Поетка українського Рисорджименто / Д. Донцов // Літературна есеїстика. — Дрогобич: Відродження, 2010. — С. 59–96.

Забужко О. Моє діло прокукурікати…. / О. Забужко. — Режим доступу : http://vsiknygy.net.ua/interview/140/

Леся Українка. Зібрання творів: у 12 т. / Леся Українка. — К.: Наукова думка, 1976. — Т. 10. — 543 с.

Павличко С. Теорія літератури / С. Павличко. — Київ: Видавництво Солом ії Павличко «Основи», 2002. — 679 с.

Радько А. В. Архівна і кримінальна справа Б. В. Якубського — дослідника і видавця Лесі Українки. — Режим доступу: dspace.nbuv.gov.ua’bitstream/handle/123456789/

Романченко І. С. Михайло Драгоманов і Леся Українка в їх листуванні. — Режим доступу: archive.is’e83Td

Чижевський Д. Історія української літератури. — Kиїв: Видавничий центр «Академія», 2003. — 568 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)