ІДЕАЛИ УКРА ЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ 80-Х РР. ХІХ СТ. В ХУДОЖНІЙ ІНТЕРПРЕТА ЦІЇ І. НЕЧУ Я-ЛЕВИЦЬКОГО

Автор(и)

  • Ярослава Вільна Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6809.2018.27.146414

Ключові слова:

реалізм, жанрова своєрідність, ідеологічний дискурс, народ- ницькі ідеї, українофільство, національна самосвідомість, космополітизм, демократизм

Анотація

У статті розглянуто досвід класика української прози ХІХ ст. І. Нечуя-Ле- вицького в царині реалізації власної програми розвитку національної літератури. Повість «Над Чорним морем» потрактовується як приклад класичного реаліс- тичного твору європейського штибу. Аналізується як саме письменник відтворює духовні пошуки представників української інтелігенції означеної доби, використо- вуючи традиційні принципи побудови художнього зображення, основу якого стано- вить персоніфікація ідеї образом.

Біографія автора

Ярослава Вільна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Yaroslava Vilna

Посилання

Nechuj-Levycjkyj, I. S. (2008), Nad Chornym morem, Kharkiv [in Ukrainian].

Nechuj-Levycjkyj, I. S. (2010), Sjoghochasne literaturne prjamuvannja, Vydannja seriji «Narodnja knyzhka», Pavloghrad [in Ukrainian].

Franko, I. (1980), Juvilej Ivana Levycjkogho (Nechuja), Zibrannja tvoriv (Vol. 1–50), Vol. 35, Kyiv, pp. 370–376 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-05

Номер

Розділ

ДАВНЯ І КЛАСИЧНА ЛІТЕРАТУРА: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД