А. БАРБЮС, Е. РЕМАРК Й О. ГОНЧАР : МАЙСТЕРНІСТЬ АНТИВОЄННОЇ РОМАНІСТИКИ

Автор(и)

  • Микола Гуменний Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, Ukraine
  • Віра Гуменна Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6809.2018.27.146426

Ключові слова:

художня структура, портретно-пейзажний аспект, сюжет- но-композиційна основа, відступи — ретроспекції

Анотація

 

Стаття присвячена дослідженню художньої структури антивоєнних рома- нів А. Барбюса, Е. Ремарка й О. Гончара. Окреслено спільне й відмінне в сюжет- но-композиційній основі романів, психології персонажів, портретно-пейзажному аспекті, екстер’єрах та інтер’єрах, авторській мові тощо. Особлива увага ак- центується на особливостях їхнього художнього методу — реалістично-нату- ралістичному (А. Барбюс й Е. Ремарк) і реалістично-романтичному (О. Гончар). При вивченні наскрізних художніх деталей, повторюваних епітетів або одноко- рінних слів, однотипних тропів, образів-символів, або мовно-жестової поведінки персонажів простежено специфіку художньої структури антивоєнних романів указаних авторів. Крім того, досліджено ключові слова романів, що слугують узагальненими формами образної свідомості, виявлено їх вплив на метафоричну і філософсько-моральну сутність творів. Проаналізовано особливості мовленнєвої структури романів, кваліфікуюча лексика та роль цих форм у тематологічній ін- терпретації в руслі авторської позиції.

Посилання

Barbius, A. (1974), Vohon, Molod, Kyiv [in Ukrainіan].

Honchar, O. (1987), Tvory (Vol. 1–7), Vol. 4, Dnipro, Kyiv [in Ukrainіan].

Humennyi, M. (2012), Zakhidnyi antyvoiennyi roman i proza O. Honchara: komparatyvnyi aspekt, Vyd-vo «Ievshan-zillia», Kyiv [in Ukrainіan].

Dyma, A. (1977), Pryntsypы sravnytelnoho lyteraturovedenyia, Nauka, Moscow [in Russian].

Remark, E. M. (1986), Tvory (Vol. 1–2), Vol. 1, Dnipro, Kyiv [in Ukrainіan].

Chanyshev, A. N. (1991), Kurs lektsyi po drevnei y srednevekovoi fylosofyy, Vysshaia shkola, Moscow [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-05

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ КОМПАРАТИВІСТИКИ