DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2012.16.128107

HOMO LOGUENS І ТВІР, ЩО ПРОМОВЛЯЄ: ПРОБЛЕМА ДОЛАННЯ МЕЖ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ FIN DE SIЕCLE

Світлана Кирилюк

Анотація


У статті розглядається проблема межі в українській прозі fin de siеcle, оприявлена «голосами» персонажів і «голосом» художнього тексту. В аналізі використовуються засади аналітичної антропології. Об’єктом дослідження обрано прозові твори Івана Франка, Ольги Кобилянської, Лесі Українки, Наталі Кобринської, Володимира Винниченка.

Ключові слова


homo loguens; голос тексту; текстовий простір; аналітична антропологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Винниченко В. Краса і сила: повісті та оповідання / Володимир Винниченко. — К.: Дніпро, 1989. — 752 с.

Земсков В. Б. Одноглазый Янус. Пограничная эпоха — пограничное сознание / В. Земсков // Кануны и рубежи: Типы пограничных эпох — типы пограничного сознания. Материалы российско-французской конференции: В 2 ч. — М.: ИМЛИ РАН, 2002. — Ч. 1. — С. 6–21.

Кирилюк С. «Віршована фантазія» Івана Франка «Поєдинок»: психоаналітичний вимір особистості / Світлана Кирилюк // Біблія і культура: Збірник наукових статей / За ред. А. Є. Нямцу. — Чернівці : Рута, 2004. — Вип. 6. — С. 203–208.

Кирилюк С. Жінка з чорним знаком в українській прозі fin de siиcle (на матеріалі прози Ольги Кобилянської) / Світлана Кирилюк // Біблія і культура: Збірник наук. статей / За ред. А. Є. Нямцу. — Чернівці: Рута, 2009. — Вип. 11. — С. 178–183.

Кобилянська О. Привид / Пер. з нім. Е. Панчука; публікація В. Вознюка / Ольга Кобилянська // Дзвін. — 2005. — № 9. — С. 126–128.

Подорога В. А. Выражение и смысл. Ландшафтные миры философии / Валерий Подорога. — М.: Ad marginem, 1995. — 427 с.

Подорога В. А. Мимесис: Материалы по аналитической антропологии литературы в двух томах. Том 1: Н. Гоголь. Ф. Достоевский / Валерий Подорога. — М.: Культурная революция; Логос; Logosaltera, 2006. — 686 с.

Тарнашинська Л. Літературна антропологія: набуття «себе-досвіду» (пролегомени до напрацювання методологічної свідомості) / Людмила Тарнашинська // Studia methodological: Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології. — Тернопіль, 2008. — Вип. 24. — С. 120–126.

Толмачёв В. М. Рубеж ХІХ — ХХ веков как историко-литературное и культурологическое понятие / Василий Толмачёв // Зарубежная литература конца ХІХ — начала ХХ века: В 2 т. / Под ред. В. М. Толмачёва. — М.: Изд. центр «Академия», 2008. — Т. 1. — 304 с.

Франко І. Зібрання творів: У 50 т. / Іван Франко. — К.: Наук. думка, 1976–1986. — Т. 16.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)