№ 16 (2012)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ

РОДО-ВИДОВИЙ ПОДІЛ ЛІТЕРАТУРИ В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ П. ЖИТЕЦЬКОГО PDF
Ніна Бернадська 7-20
ПРИНЦИП «ШЕСТОВИЗАЦИИ» В СТАТЬЯХ Л. ШЕСТОВА О ЛИТЕРАТУРЕ PDF (Русский)
Євгенія Буркова 21-28
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОЇ КОМЕДІЇ Б. В. ВАРНЕКЕ В ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ АСПЕКТІ PDF
Інна Заровна 29-38
ТЕОРІЯ МНОЖИН ТА ТЕОРІЯ РЕЛЯЦІЙ У ПРОЕКЦІЇ НА ІНТЕРТЕКСТ Без заголовку PDF
Ганна Віват 39-57
МАСОВА ЛІТЕРАТУРА В ОЦІНЦІ ПИСЬМЕННИКІВ «ЛАНКИ» — МАРС PDF
Сніжана Жигун 58-65
ТЕМА ЯК ВИЯВ АВТОРСЬКОЇ ТЕНДЕНЦІЙНОСТІ PDF
Тетяна Кара 66-77
HOMO LOGUENS І ТВІР, ЩО ПРОМОВЛЯЄ: ПРОБЛЕМА ДОЛАННЯ МЕЖ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ FIN DE SIЕCLE PDF
Світлана Кирилюк 78-89
СПЕЦИФІКА ДІАЛОГУ В СУЧАСНІЙ МАСОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Анна Кривопишина 90-100
ГЕТЕРОГЕННОСТЬ АВТОРСКОГО МИРА В КРИТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ PDF (Русский)
Ніна Раковська 101-110
КНИГА НОВЕЛЛ ИЛИ РОМАН? (О ЖАНРЕ «КОНАРМИИ» БАБЕЛЯ) PDF (Русский)
Марк Соколянський 111-120
МОДЕРНИЗМ КАК ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ГУМАНИТАРНОЙ МЫСЛИ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ ДИСКУРС. СТАТЬЯ ВТОРАЯ PDF (Русский)
Надія Сподарець 121-133
ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ АКСИОЛОГИЯ МОТИВА БЕССМЕРТИЯ В ЛИТЕРАТУРНОМ КОНТЕКСТЕ PDF (Русский)
Анатолій Нямцу 134-142

ЛІТЕРАТУРНА КЛАСИКА: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОЛЬКЛОРНИХ ЖАНРІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МАЛІЙ ПРОЗІ ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ PDF
Лілія Чикур 143-152
ОППОЗИЦИЯ «СВОЕ — ЧУЖОЕ» В РАССКАЗЕ Н. А. ДУРОВОЙ «СЕРНЫЙ КЛЮЧ» PDF (Русский)
Валентина Мусій 153-163
О ГРАНИЦАХ ИДИЛЛИЧЕСКОГО В «ОБЫКНОВЕННОЙ ИСТОРИИ» И. А. ГОНЧАРОВА PDF (Русский)
Артур Малиновський 164-178
МОТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОВЕСТИ Л. Н. ТОЛСТОГО «ОТЕЦ СЕРГИЙ» PDF (Русский)
Ольга Добробабіна 179-185

ХУДОЖНІЙ ДОСВІД ХХ-ХХІ СТОЛІТТЯ

СОЛОВЕЦЬКА ТЕМА У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ПРОФЕСОРА КУЗЯКІНОЇ Н. Б. PDF
Валентина Саєнко 186-201
ЗЕРКАЛЬНОСТЬ КАК КОД АВТОКОММУНИКАЦИИ В ЦИКЛЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ «МАРИНА» PDF (Русский)
Світлана Фокіна 202-209
ПОЕЗІЯ «В ПРОЗІ» М. ЯЦКІВА PDF
Вікторія Блідченко-Найко 210-214
СПЕЦИФІКА ДІАЛОГІЗМУ РОМАНУ ВАСИЛЯ ЗАХАРЧЕНКА «ПИЙ ВОДУ З КРИНИЦІ ТВОЄЇ» PDF
Катерина Кривопишина 215-226
ПРИРОДА ВЕЛИКОГО КОНФЛІКТУ ТА АНТАГОНІЗМІВ У НОВЕЛАХ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА PDF
Олеся Лихачова 227-232
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК ФОРМА МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ (НА МАТЕРІАЛІ КОМЕДІЇ ІВАНА МИКИТЕНКА «СОЛО НА ФЛЕЙТІ») PDF
Людмила Скорина 233-242
ХУДОЖНІ МОЖЛИВОСТІ БІОГРАФІЧНОЇ ДРАМИ (НА МАТЕРІАЛІ «П’ЄС ПРО ВЕЛИКИХ» В. ГЕРАСИМЧУКА) PDF
Олена Хомова 243-252
МОТИВНАЯ ТРИАДА «ЕДА—ЛЮБОВЬ—СМЕРТЬ» В ПРОЗЕ К. ВАГИНОВА PDF (Русский)
Тетяна Шеховцова 253-261
КОНЦЕПЦІЯ ДІАЛОГУ В ХУДОЖНІЙ СПАДЩИНІ МИХАЙЛА ТОМЧАНІЯ PDF
Юлія Заїка 262-270
СУБЛІМОВАНА СЕМАНТИКА ЛЮБОВНОЇ ЛІРИКИ В. СИМОНЕНКА PDF
Галина Юзьків 271-276
В УКРАЇНСЬКІЙ РОМАНІСТИЦІ 20–30-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Іраїда Томбулатова 277-288
НОВИЙ РЕАЛІЗМ ПОВІСТІ «ДЕРЕВНЯ» І. БУНІНА PDF
Людмила Рева 289-298
ГЕРОЇЧНИЙ ПАФОС І СИМВОЛІКА В ІСТОРИЧНИХ ВІРШОВАНИХ РОМАНАХ ЛЕОНІДА ГОРЛАЧА «МАМАЙ» І «МАЗЕПА» PDF
Євгенія Генова 299-313

ПРОБЛЕМИ КОМПАРАТИВІСТИКИ

«ПОВІСТЬ ВРЕМ’ЯНИХ ЛІТ»: ДІАЛОГ ІЗ БІБЛІЄЮ PDF
Катерина Марчук 314-323
ЧЕЛОВЕК И ИСКУССТВО В ТВОРЧЕСТВЕ В. Ф. ОДОЕВСКОГО И А. С. ПУШКИНА PDF (Русский)
Тамара Морева 324-334
ЛІРИКА ЛЕСІ УКРАЇНКИ Й ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛІТЕРАТУРА: АСПЕКТИ МІЖТЕКСТОВОГО ДІАЛОГУ PDF
Галина Левченко 335-347
АЛЮЗІЯ ЯК ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ ПРИЙОМ («КІТ У ЧОБОТЯХ»: ЕТЮД МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО ТА КАЗКА ШАРЛЯ ПЕРРО) PDF
Наталія Коробкова 348-357
ОСОБЛИВОСТІ ЧАСУ І ПРОСТОРУ В НОВЕЛАХ О. ЛИШЕГИ ТА В. НАЗАРЕНКА PDF
Ольга Подлісецька 358-365
ДІАЛОГІЗМ ТА ПОЛІЛОГІЗМ ЯК ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ СПРИЙНЯТТЯ «ЖАНРУ ГОЛОСІВ» У «РОМАНІ-СВІДЧЕННІ» С. АЛЕКСІЄВИЧ «ЧОРНОБИЛЬ: ХРОНІКА МАЙУТНЬОГО» ТА РОМАНІ АЙРІН ЗАБИТКО «НЕВМИТЕ НЕБО» PDF
Оксана Трухан 366-377
ОБРАЗ ШЛЯХЕТНОГО РОЗБІЙНИКА В ПОВІСТІ О. СОМОВА «ГАЙДАМАК»: ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ ТА УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ PDF
Ольга Блик 378-385

РЕЦЕНЗІЇ

МІФ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТЛУМАЧЕННЯ ХУДОЖНЬОГО СЛОВА PDF
Євген Черноіваненко 386-389
ХУДОЖНЄ УЗАГАЛЬНЕННЯ ЯК ЛОГІЧНИЙ ПЕРЕХІД «ВІД ПЕВНОЇ КОНКРЕТНОСТІ… ДО ВИРАЗНІШОЇ КОНКРЕТИЗАЦІЇ ЇЇ СУТНОСТІ (Г. ВЯЗОВСЬКИЙ)» PDF
Микола Пащенко 390-398
КОНЦЕПЦІЯ НЕОРЕАЛІЗМУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ДУМКИ PDF
Олександр Зарудняк 399-402