DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2012.16.128131

«ПОВІСТЬ ВРЕМ’ЯНИХ ЛІТ»: ДІАЛОГ ІЗ БІБЛІЄЮ

Катерина Марчук

Анотація


У статті йдеться про наявність літературного діалогу між «Повістю врем’яних літ» та Біблією. Простежується зв’язок між літописом та Святим Письмом, який проявляється у формах «прямого», «опосередкованого» та «прихованого» діалогів.

Ключові слова


літопис; Біблія; діалог; «прямий діалог»; «опосередкований діалог»; «прихований діалог»

Повний текст:

PDF

Посилання


Біблія: Книги священного писання Старого та Нового завіту / В українському перекладі. — К.: Видання Київської Патріархії Української Православної церкви Київського Патріархату, 2004. — 1407 с.

Білоус П. Актуальні питання української літературної медієвістики / Петро Білоус. — Житомир, 2009. — 248 с.

Білоус П. Зародження української літератури / Петро Білоус. — Житомир, 2001. — 96 с.

Білоус П. Історія української літератури ХI — ХVIII ст.: Навч. посібник / Петро Білоус. — К.: ВЦ «Академія», 2009. — 424 с.

Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т., 9 кн./ Михайло Грушевський. — К.: Либідь, 1993. — Т. 2. — 264 с.

Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика / Дмитро Наливайко. — К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2006. — 348 с.

Повість врем’яних літ: Літопис (За Іпатським списком) / Пер. з давньоруської, післяслово, комент. В. Яременка. — К.: Рад. письменник, 1990. — 558 с.

Сліпушко О. Література Києворуської держави (ХI- ХIII століття): Актуальні проблеми сучасних студій / Оксана Сліпушко // Слово і час. — 2007. — № 8. — С. 14–28.

Сліпушко О. Традиція руського літописання і «Повість врем’яних літ» / Оксана Сліпушко // Сліпушко О. Софія Київська: Українське літературне Середньовіччя: Доба Київської Русі (Х–ХIII ст.) / Оксана Сліпушко. — К., 2002. — С. 254–267.

Сулима В. Біблія і українська література / Віра Сулима. — К.: Освіта, 1998. — 399 с.

Фрай Н. Великий код: Біблія і література / Нортроп Фрай // Львів: Літопис, 2010. — 360 с.

Ярошенко Л. Соціально-філософський аналіз літописних джерел ХІ–ХVІ століть як чинника формування етнонаціональної свідомості / Л. Ярошенко. — [електронний ресурс]. — Режим доступу: http:www.filosof.com.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)