DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2013.17.128379

«…МОЙ ЧИТАТЕЛЬ, ДРУГ И БРАТ»

Михайло Грицкевич

Анотація


В статті розглядається процес орієнтації на читацьке сприйняття у творчості О. Т. Твардовського. Основна увага зосереджена на поемі «Василь Тьоркін», на вірші «Я вбитий під Ржевом» та на проявленні в цих творах авторської зосередженості на спілкуванні з вирогідним читачем.

Ключові слова


адресат; читач; автор; проблема; орієнтир

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Дамдинов Н. Встреча с Твардовским / Н. Дамдинов // Байкал. — 1976. — №3.

Кедрова М. М. Проблемы художественного восприятия в реалистической эстетике И. С. Тургенева / М. М. Кедрова // Художественное произведение и его читатель. — Калинин: Калининский гос. ун-т., 1980.

Редькин В. Л. Читатель в творческом сознании А. Твардовского / В. Л. Редькин // Художественное произведение и его читатель. — Калинин: Калининский гос. ун-т, 1980.

Твардовский А. Т. Собр. соч.: в 5 т. / А. Т. Твардовский. — М.: Худ. лит., 1966–1971.

Твардовский А. Т. По случаю юбилея / А. Т. Твардовский. — М., 1965.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)