№ 17 (2013)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ

«СУБ-» «ПРЕ-», «ПОСТ-» «ИНТЕР-», ИЛИ КАК ПРЕФИКСАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ИГРАЮТ В ТЕАТРЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОГО ЯЗЫКА PDF (Русский)
Данута Улицкая 7-25
ФІЛОСОФСЬКО-ФІЛОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ТЕКСТУ М. БАХТІНА PDF
Нонна Шляхова 26-34
МИСТЕЦЬКА ВЗІРЦЕВІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ МИСЛЕННЯ І МОВЛЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ПРЕСИ PDF
Олена Іванова 35-45
СТРАТЕГИЯ ЧТЕНИЯ КРИТИЧЕСКОГО ТЕКСТА (НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ) PDF (Русский)
Нина Раковская 46-56
МОДЕРНИЗМ КАК ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ГУМАНИТАРНОЙ МЫСЛИ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ ДИСКУРС. СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ PDF (Русский)
Надежда Сподарец 57-66
ОРНАМЕНТАЛЬНИЙ СТИЛЬ У КОНТЕКСТІ ЛІТОПИСНОЇ СПАДЩИНИ PDF
Людмила Мостова, Алла Порожнюк 67-76

ЛІТЕРАТУРНА КЛАСИКА: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РАННЕГО ТВОРЧЕСТВА В. Ф. ОДОЕВСКОГО PDF (Русский)
Тамара Морева 77-85
ПАРАБОЛА КАК ФОРМА ЖАНРОВОГО СИНТЕЗА В РОМАНЕ И. А. ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ» PDF (Русский)
Артур Малиновский 86-95
ПОВЕСТЬ Л. Н. ТОЛСТОГО «ДЬЯВОЛ»: МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ГРЕХОПАДЕНИЯ PDF (Русский)
Ольга Добробабина 96-105
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НОВЕЛІСТИЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ У НОВЕЛІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ «ПРИРОДА» PDF
Ольга Подлісецька 106-113

ХУДОЖНІЙ ДОСВІД ХХ-ХХІ СТОЛІТТЯ

АМБИВАЛЕНТНОСТЬ КАК ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ МИСТИЧЕСКОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ МИРОЗДАНИЯ В ЛИРИКЕ З. ГИППИУС PDF (Русский)
Кристина Корнеева 114-124
НОВЕЛІЗАЦІЯ ПОВІСТІ ІВАНА ЛИПИ «НОВІ ХРЕСТИ» PDF
Ольга Казанова 125-136
НОВЕЛІСТИКА ЮРІЯ ЛИПИ: ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИКИ PDF
Валентина Саєнко 137-147
«…МОЙ ЧИТАТЕЛЬ, ДРУГ И БРАТ» PDF (Русский)
Михайло Грицкевич 148-156
МІФОЛОГЕМА САДУ У ТВОРЧОСТІ ПОЕТІВ-ШІСТДЕСЯТНИКІВ PDF
Тетяна Бахтіарова 157-166
«POESIA DOCTUS» МИКОЛИ РУДЕНКА PDF
Ганна Віват 167-175
ПСИХОЛОГІЗМ РОМАНУ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ЮЛІЯ, АБО ЗАПРОШЕННЯ ДО САМОВБИВСТВА» PDF
Тетяна Чорна 176-184
ХУДОЖНІ КОНСТРУКТИ ПОЕТИЧНОГО СВІТУ ЗБІРКИ «МІЙ ХЛОПЧИК ДОЩ» ВІРИ КАЗИДУБ PDF
Галина Білик 185-201

ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЇ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІХ ЯВИЩ

ІСТОРІЯ ОПОВІДЕЙ ПРО СЕБЕ І СВОЄ ЖИТТЯ: ФОРМУВАННЯ ТИПОЛОГІЧНИХ РІЗНОВИДІВ PDF
Тетяна Черкашина 202-210
ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ДОКТРИНА ТВОРЧОСТІ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО PDF
Ірина Нечиталюк 211-221
СУБЪЕКТНО-РЕЧЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТОВ ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИХ ПОРТРЕТОВ О. МАНДЕЛЬШТАМА 1910-х ГОДОВ: ФАКТОР ЖАНРООБРАЗОВАНИЯ PDF (Русский)
Сергей Остапенко 222-235
СПОСОБИ ВИЯВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ «НОВОЇ ДРАМИ» Г. ІБСЕНА В П’ЄСІ Л. СТАРИЦЬКОЇ-ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ «КРИЛА» PDF
Леся Синявська 236-248
КОДЫ РУССКОГО АВАНГАРДА В ЛИРИЧЕСКИХ ЦИКЛАХ М. ЦВЕТАЕВОЙ 1920-х ГОДОВ PDF (Русский)
Светлана Фокина 249-255
ОСОБЛИВОСТІ АВАНТЮРНО-ПРИГОДНИЦЬКОГО СЮЖЕТУ У ДЕТЕКТИВНИХ РОМАНАХ В. ВИННИЧЕНКА «ЛЕПРОЗОРІЙ», «НОВА ЗАПОВІДЬ» PDF
Юлія Горостоватова 256-263
ТИПОЛОГІЧНЕ ЗІСТАВЛЕННЯ СЮЖЕТУ ТА КОНЦЕПЦІЇ ДІЙСНОСТІ В СТРУКТУРІ НОВЕЛІСТИЧНОГО ЕТЮДУ ГР. ТЮТЮННИКА «ЗАВ’ЯЗЬ» Без заголовку Без заголовку
Олеся Лихачова 264-269
ОСОБЛИВОСТІ ЛІТЕРАТУРНИХ ПОРТРЕТІВ ІВАНА САВИЧА PDF
Ірина Клеймьонова 270-280

РЕЦЕНЗІЇ

ПОДОРОЖ У ЛАБІРИНТАХ ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКА PDF
Наталія Малютіна 281-284
ВИБРАНІ СТАТТІ ЧИ КОМПЕДІУМ З ІСТОРІЇ НОВІТНЬОЇ І СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ? Роздуми над новою книгою Нінелі Заверталюк PDF
Валентина Саєнко, Євгенія П’ятковська 285-292