DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2013.17.128381

«POESIA DOCTUS» МИКОЛИ РУДЕНКА

Ганна Віват

Анотація


У статті проаналізовано поезію М. Руденка, в якій автор у художній формі описує наукові здогади, передбачення, відкриття, осяяння про таїну творення та структурування Всесвіту, наголошуючи на взаємозалежност і та взаємопов’язаності всіх матеріальних об’єктів, а також на тендітності й одухотвореності матеріального світу та необхідності докладання зусиль для його збереження.

Ключові слова


наукова поезія; структура Всесвіту; необхідна та достатня умови; монада

Повний текст:

PDF

Посилання


Біблія. Книги Нового Заповіту. — Об’єдн бібл. товар., 1990. — 296 с.

Будний В. В., Ільницький М. М. Порівняльне літературознавство: Підручник / В. Будний, М. Ільницький. — К.: Вид. дім «КиєвоМогилянська академія», 2008. — 430 с.

Віват Г. І. Лірика дисидентів в інтертекстуальному полі множинності: Монографія / Ганна Віват. — Одеса: МВМ, 2010. — 368 с.

Заярная И. С. Необарокко в русской поэзии второй половины ХХ столетия: динамика эстетических систем: Учеб. пособие / И. С. Заярная. — К.: Логос, 2009. — 224 с.

Калинець І. Зібрання творів: У 2 т. / Ігор Калинець. — К.: Факт, 2004. — Т. 2: Невольнича муза. — 417 с.

Лексикон загального та порівняльного літературознавства. — Чернівці: Золоті литаври, 2001. — 636 с.

Науменко Н. В. Генеза і шляхи розвитку українського верлібру кінця ХІХ — початку ХХ століть: Автореф. дис. ... д. філол. наук: спец. 10.01.01 «Українська література»; 10.01.06 «Теорія літератури » / Науменко Наталія Валентинівна. — К., 2010. — 41 с.

Руденко М. Д. Вибране. Вірші та поеми (1936–2002) / М. Д. Руденко; [Упорядк., передмова і післямова Талалая Л. М]. — К.: Дніпро, 2004. — 800 с.

Руденко М. Д. Прозріння. Поезії. Поеми / Микола Руденко. — Передрук самвидавної збірки з України. — Балтимор; Торонто: Укр. вид-во «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1978. — 365 с.

Руденко М. Д. На шляху до світової монади / Микола Руденко // Енерґія проґресу. Нариси з фізичної економії. — Вид. 2-ге, доповн. — Тернопіль: Джура, 2005. — С. 399–403.

Слабошпицький М. Горить його свіча (До 80-річчя від дня народження Миколи Руденка) / М. Слабошпицький // Дивослово. — 2000. — № 12. — С. 14–17.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)