DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2018.26.129457

Український історичний роман ХХ століття: проблема трансформації правди

Олена Мізінкіна

Анотація


У статті проаналізовано окремі етапи та аспекти творчої праці митця щодо художнього осмислення історії. Доводиться думка про тісну взаємодію наукового усвідомлення і художнього відображення письменником сторінок минулого, що сприяє процесу творення авторської концепції. Такий огляд дав змогу зробити висновки, які пояснюють особливість та виняткове місце жанру історичного роману в українській літературі.

Ключові слова


історичний роман; письменник; історична правда; художня правда; факт; психологія; документи епохи; історик

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilyk, I. (2018), «Yevhen Marchuk persuaded me to abandon the «Sword of the Areas»» available at: http://vsiknygy.net.ua/interview/1024/

Zahrebelnyi, P. A. (1981), «Dignity and sins of our novels», Zahrebelnyi P. A. Nelozhnymy ustamy: statti, ese, narysy, Radianskyi pysmennyk, Kyiv, pp. 366–388.

Zahrebelnyi, P. A. (1981), «Attempt of autocompositions», Zahrebelnyi P. A. Nelozhnymy ustamy: statti, ese, narysy, Radianskyi pysmennyk, Kyiv, pp. 438–458.

Ivanychuk, R. (1999), Dorohy volni i nevolni. Spohady ta medytatsii [The voluntary and involuntary roads. Memories and Meditations], Prosvita, Lviv [in Ukrainian].

Ivanchenko, R. P. (2005), ««People without its own country is a defenseless people»», Ivanchenko R. P. Ya povertaiu Ukraini te, shcho v nei vkradeno: Statti. Narysy. Rozdumy, Ukrainskyi pysmennyk, Kyiv, pp. 405–417 [in Ukrainian].

Ivanchenko, R. P. (2005), ««Only on the basis of historical truth...»», Ivanchenko R. P. Ya povertaiu Ukraini te, shcho v nei vkradeno: Statti. Narysy. Rozdumy, Ukrainskyi pysmennyk, Kyiv, pp. 337–355 [in Ukrainian].

Ivanchenko, R. P. (2005), ««Only the people who realize themselves can have a future»», Ivanchenko R. P. Ya povertaiu Ukraini te, shcho v nei vkradeno: Statti. Narysy. Rozdumy, Ukrainskyi pysmennyk, Kyiv, pp. 376–381 [in Ukrainian].

Malyk, V. (2010), Synia knyha: Shchodennyk (zapysky dlia sebe). 1958–1998 [Blue Book: Diary (notes for yourself). 1958–1998], TOV «ASMI», Poltava [in Ukrainian].

Medunytsia, M. (2001), «The Benefits of Life and Creativity», Ridna shkola, no. 11, pp. 78–79.

Pyvovarska, A. (1992), «The house on the mountain. The conversation with Valeriy Shevchuk», Suchasnist, no. 3, pp. 54–59.

Slaboshpytskyi, M. (1987), «Semen Sklyarenko and his «Svyatoslav»», Skliarenko S. D. Sviatoslav, Dnipro, Kyiv, pp. 5–18 [in Ukrainian].

Franko, I. (1978), «Zakhar Berkut. The image of public life of the Carpathian Rus’ in the XIII century. Preface», Franko I. Tvory: V 50-ty t., Vol. 16, Naukova dumka, Kyiv, pp. 7–154 [in Ukrainian].

Shevchuk, V. O. (1990), «Mysterious and flattering world of Queen Natalie», Shevchuk V. O. Doroha v tysiachu rokiv: Rozdumy, statti, ese, Radianskyi pysmennyk, Kyiv, pp. 378–385 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білик Іван: Євген Марчук переконував мене відмовитися від «Меча арея»: [електронний ресурс] / Іван Білик // Друг читача. — 2009. — 3 липня. — режим доступу http://vsiknygy.net.ua/interview/1024/.

Загребельний П. А. Гідності й гріхи наших романів / Павло Загребельний // Загребельний П. А. неложними устами: статті, есе, нариси. — К.: радянський письменник, 1981. — с. 366–388.

Загребельний П. А. спроба автокоментаря / Павло Загребельний // Загребельний П. А. неложними устами: статті, есе, нариси. — К.: радянський письменник, 1981. — с. 438–458.

Іваничук Р. Дороги вольні і невольні. спогади та медитації / Роман Іваничук. — Львів: Просвіта, 1999. — 576 с.

Іванченко Р. П. «Народ без власної держави — беззахисний народ» / Р. П. Іванченко // Іванченко Р. П. Я повертаю україні те, що в неї вкрадено: статті. нариси. роздуми. — К.: український письменник, 2005. — с. 405–417.

Іванченко Р. П. «Тільки на ґрунті історичної правди…» / Р. П. Іванченко // Іванченко Р. П. Я повертаю україні те, що в неї вкрадено: статті. нариси. роздуми. — К.: український письменник, 2005. — с. 337–355.

Іванченко Р. П. «Тільки народ, який усвідомлює себе, може мати майбутнє» / Р. П. іванченко // Іванченко Р. П. Я повертаю україні те, що в неї вкрадено: статті. нариси. роздуми. — К.: український письменник, 2005. — с. 376–381.

Малик в. синя книга: Щоденник (записки для себе). 1958–1998 / володимир Малик / упорядники о. в. сиченко, н. о. сиченко. — Полтава: тов «асМі», 2010. — 308 с.

Медуниця М. Перевали життя і творчості / М. Медуниця // рідна школа. — 2001. — № 11. — с. 78–79.

Пивоварська а. Дім на горі. розмова з валерієм Шевчуком / агнешка Пивоварська // сучасність. — 1992. — № 3. — с. 54–59.

Слабошпицький М. Семен Скляренко і його «Святослав» / Михайло Слабошпицький // Скляренко С. Д. Святослав: роман. — К.: Дніпро, 1987. — с. 5–18.

Франко І. Захар Беркут. образ громадського життя карпатської русі в ХІІІ віці. Передмова / Іван Франко // Франко І. твори: в 50 т. — т. 16. — К.: наукова думка, 1978. — с. 7–154.

Шевчук В. О. Загадковий і манливий світ наталени королевої / В. О.Шевчук // Шевчук В. О. Дорога в тисячу років: роздуми, статті, есе. — К.: радянський письменник, 1990. — с. 378–385.





2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)