№ 26 (2018)

Зміст

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

Український історичний роман ХХ століття: проблема трансформації правди PDF
Олена Мізінкіна 9-20
Форми хронотопу в сучасній німецькій автобіографії PDF (Русский)
Наталя Скляр 21-30
Карнавальність як чинник семіотизації пристрастей у ширяєвському міфі про Амадея PDF (Русский)
Светлана Фокина 31-43
Ментативно-наративні особливості есеїстики О. Забужко PDF (English)
Тетяна Шевченко 44-58

ДАВНЯ І КЛАСИЧНА ЛІТЕРАТУРА: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

Ідейне спрямування поезій Тараса Шевченка PDF
Віолетта Лавренюк 59-68
Культ «Книжної мудрості» в «Ізборнику» Святослава 1073 року PDF
Людмила Мостова 69-77

ХУДОЖНІЙ ДОСВІД ХХ-ХХІ СТОЛІТТЯ

«Син волі» і «Терновий світ» Василя Шевчука:символічність заголовкових моделей PDF
Наталія Погосян 78-92
У пошуку національної ідентичності: візія Дж. Барнса PDF
Олена Анненкова 93-107
Художня умовність у відображенні сутнісних реалій свідомості: трагікомедія Миколи Куліша «Маклена Граса» PDF
Вікторія Атаманчук 108-116
Проекція нового світу в поемі О. Блока «Дванадцять» PDF (Русский)
Ольга Богданова 117-128
Система персонажів в українській історичній повісті першої половини ХХ століття PDF
Тетяна Кара 129-137
Поетика побутової деталі в оповіданнях Євгена Носова PDF (Русский)
Милена Кипэр 138-149
Жанрово-комунікаційні особливості подорожнього нарису Маркіяна Камиша «Оформляндія або Прогулянка в Зону» PDF
Алла Коваленко 150-161
Поетика двійництва в романі Антона Понизовського «Принц Інкогніто» PDF (Русский)
Валентина Мусий 162-171
Інтертекстуальні особливості прози Ірен Роздобудько PDF
Юлія Соколовська 172-182
Особливості художнього трактування трагедії Чорнобиля в ліриці Ліни Костенко (стаття перша) PDF
Тетяна Філат 183-195

РЕЦЕНЗІЇ

Співтворчість розуміючих: автор – читач – інтерпретація PDF
Мирослава Гнатюк 196-205
Безмежжя тексту й рамки інтерпретацій PDF
Ярослав Поліщук 206-211