DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2018.26.129469

Художня умовність у відображенні сутнісних реалій свідомості: трагікомедія Миколи Куліша «Маклена Граса»

Вікторія Атаманчук

Анотація


У статті досліджуються особливості художньої реалізації проблеми зрушень у свідомості героїв п’єси «Маклена Граса» під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. Простежується своєрідність осмислення проблеми фанатизму, моральних та психологічних деформацій, які репрезентовані в абсурдистському дискурсі. Аналізується жанрова специфіка твору Миколи Куліша в контексті репрезентації ідейно-художніх особливостей п’єси. Досліджується конфлікт твору як рушійний чинник розвитку дії, вивчається система образів у трагікомедії.


Ключові слова


художня умовність; абсурд; свідомість; дійова особа; конфлікт; трагікомедія; Микола Куліш

Повний текст:

PDF

Посилання


Atamanchuk, V. (2011), Genre of Tragedy in Ukrainian Dramaturgy of 1910– 1920, Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University, Kamyanets-Podilsky [in Ukrainіan].

Korenevych, M. L. (2001), Typology and Poetics of Dramas by Mykola Kulish in the Context of European «New Drama». Thesis... Cand. Sc. (Philology), 10.01.05, Kyiv [in Ukrainіan].

Kulish, M. (2003), Selected Works, Vesta: Publishing House «Ranok», Kharkiv [in Ukrainіan].

Matyuschenko, A. (2004), Time of the Hero: Ukrainian Drama of the first Third of the Twentieth Century, «Folio Center», Kyiv [in Ukrainіan].

Semenyuk, G. (1991), Mykola Kulish and the Formation of the Ukrainian Soviet Drama of the Soviet Era, NMK VO, Kyiv [in Ukrainіan].

Semenyuk, G. F. (1992), Ukrainian drama of the 20s, Lybid, Kyiv [in Ukrainіan].

Semenyuk, G. F. (1993), Ukrainian Drama of the 20s: a New Understanding of the Dramatic Phenomena of One of the Richest and the Most Difficult Stages in the History of National Literature and Culture: the manual for the teacher, RVC: Prose, Kyiv [in Ukrainіan].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Атаманчук В. Жанр трагедії в українській драматургії 1910–1920-х років: монографія / Вікторія Атаманчук. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. — 180 с.

Кореневич М. Л. Типологія та поетика драм Миколи Куліша у контексті європейської «Нової драматургії»: дис. … канд. філол. наук: 10.01.05/ М. Л. Кореневич. — к., 2001. — 192 с. 

Куліш М. Вибрані твори / М. Куліш. — Харків: веста: Ранок, 2003. — 400 с.

Матющенко А. Час героя: українська драматургія першої третини ХХ століття / А. Матющенко. — К.: ПЦ «Фоліант», 2004. — 125 с.

Семенюк Г. Микола Куліш і становлення української радянської драматургії радянської доби / Г. Семенюк. — К.: НМК во, 1991. — 56 с.

Семенюк Г. Ф. Українська драматургія 20-х років / Г. Семенюк. — К.: Либідь, 1992. — 184 с.

Семенюк Г. Ф. Українська драматургія 20-х років: нове осмислення драматургічних явищ одного з найбагатших і непростих етапів в історії національної літератури і культури: посіб. для вчителя / Г. Ф. Семенюк. — К.: РВЦ: Проза, 1993. — 204 с.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)