DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2018.26.129474

Поетика двійництва в романі Антона Понизовського «Принц Інкогніто»

Валентина Мусий

Анотація


У центрі уваги автора статті — нещодавно опублікований роман сучасного російського письменника Антона Понизовського «Принц інкогніто». Для досягнення головної мети — виявлення авторської концепції дійсності, втіленої у творі, досліджено систему повторів на рівні деталей зовнішності персонажів, їхніх прізвищ, обставин їхньої долі, найменувань предметів оточення, а також вияву двійництва на рівні системи персонажів. Одна з ключових теоретичних категорій, якою оперує автор статті, «точка зору». Проаналізовано зв’язок між конфігурацією точок зору і структурою роману. Автор доходить висновку, що, незалежно від центральної або другорядної ролі у творі, обидва «принци» терплять фіаско в зіткненні з життям із-за пасивності обраної ними життєвої позиції, тому вони виступають у романі в якості двійників.

Ключові слова


роман; персонаж; двійництво; структура роману; точка зору; авторська концепція; Антон Понизовський

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Krylova, A. (2014), Opredelenie ponyatiya «dvojnichestva» v literature i filosofsko-ehsteticheskaya baza ego vozniknoveniya [Determination of the concept of «duality» in literature and it’s philosophical-aesthetic base] [in:] Parus, no. 34, available at: parus.ruspole.info/node/5628 [in Russian].

Ponizovskij, A. V. (2017), Princ inkognito: roman [Prince incognito: a novel], Izdatel’stvo AST: Redakciya Eleny SHubinoj, Moscow [in Russian].

Tyupa, V. I. (2001), Narratologiya kak analitika povestvovatel’nogo diskursa («Arhierej» A. P. CHekhova) [Narratology as an analytics of narrative discourse («Bishop» by Anton Chekhov)], Publishing House of Tver State University, Tver [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Крылова А. Определение понятия «двойничества» в литературе и философско-эстетическая база его возникновения [Электронный ресурс] / Анастасия Крылова // Парус. — № 34. — Режим доступа: parus.ruspole. info/node/5628.

Понизовский А. В. Принц инкогнито: [роман] / Антон Понизовский. — М.: Издательство аст: редакция Елены Шубиной, 2017. — 288 с.

Тюпа В. И. Нарратология как аналитика повествовательного дискурса («архиерей» а. П. Чехова) / В. И. Тюпа. — Тверь: Твер. гос. ун-т, 2001. — 58 с.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)