DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2018.26.129478

Особливості художнього трактування трагедії Чорнобиля в ліриці Ліни Костенко (стаття перша)

Тетяна Філат

Анотація


У статті розглядаються особливості художнього трактування трагедії Чорнобиля в поетичній і публіцистичній творчості Ліни Костенко. Чорнобильська тема у творах Ліни Костенко становить основу мотивної системи і фокусує ліричне переживання, утворюючи закінчений цикл. Чорнобильська трагедія настільки глибоко увійшла в поетичну свідомість поетеси, що навіть у творах на іншу тему виникають спогади про Чорнобиль, алюзії на нього, формується мозаїка думки і почуттів поетеси, звернених до сучасної дійсності.


Ключові слова


чорнобильська тема; етико-філософське осмислення; циклічність; проблемно-тематична спільність віршів; феномен інкрустації; ліричний суб’єкт

Повний текст:

PDF

Посилання


Bryuhovetskiy, V. S. (1995), Kostenko Lina Vasilivna [Kostenko Lina Vasylivna], ULE: v 5 t., Ukrayinska entsiklopediya im. M. P. Bazhana, Kyiv, vol. 3, 496 р. [in Ukrainian].

Slaboshpitskiy, M. (1998), Lina Kostenko, Istoriya ukrayinskoyi literaturi 20 st.: u 2 kn., [Lina Kostenko, History of Ukrainian Literature of the 20 th century in 2 buks], Kyiv, Kn. 2: Druga polovina 20 stolittya, рр. 120–125 [in Ukrainian].

Statееva, V. (2010), Lina Kostenko y ukrayinska leksikografIya kintsya 20 — pochatku 21 st. [Lina Kostenko and Ukrainian lexicography of the endof 20th — beginningof the 21th century], Kultura slova, no. 73, Vid. dim Dmitra Burago, Kyiv, рр. 54–64 [in Ukrainian].

Bernadska, N. I. (2008), Ukrayinska literatura 20 stolіttya [Ukrainian literature of the 20th century], Znannya-Pres, Kyiv [in Ukrainian].

Tyupa, V. I. (2006), Analiz hudozhestvennogo teksta [Analysis of the artistic text], Izdatelskiy tsentr «Akademiya», Mosсоv [in Russian].

Literaturoznavcha entsiklopediya, (2007), [Encyclopedia of literary]: U dvoh tomah,, VU «Akademiya», Kyiv, vol. 2, [in Ukrainian].

Dzyuba, I. (2011), E poeti dlya epoh [The reare poets for epochs], Libid, Kyiv [in Ukrainian].

Gundorova, T. (2012), Post-Chornobil: katastrofizm yak nova natsionalna ideya [Post-Chernobyl: catastroph ismasanew national idea], available at: http://life. pravda.com.ua/columns/2012/04/26/101231

Kuzmich-Pohodenko, A. S. (2015), Problema Chornobilya u publitsistitsi Lini Kostenko [The Problem of Chornobyl in publicistics of Lina Kostenko], Molodiy vcheniy, no. 12 (27), part 4, рр. 150–153 [in Ukrainian].

Kostenko L. (2018), Poeziia, available at: http://www.rulit.me/books/lina-kostenko-poeziya-read-410864–47.html.

Ionova, E. S. (2013), Problema tvorcheskogo metoda v rabote zhurnalista [Problem of creative method in the work of a journalist], Penza, available at: https:// www.scienceforum.ru/2013/pdf/5118.pdf

Kostenko, L. (1989), Vibrane [Selected works], Dnipro, Kyiv [in Ukrainian].

Kostenko, L. (2015), Trista poezIy. Vibrani virshi [Threehundred poetic works. Selected poems], A-BA-BA-GA-LA-MA-GA, Kyiv [in Ukrainian].

Nykolyshyn, Yu. (2016), Osvidchennya vydavtsya, Sukhodub Z. Lina Kostenko: lyubov’yu-pam»yattyu prychastya, Apriori, L’viv, рр. 142–146 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Брюховецький В. С. Костенко Ліна Василівна / В. С. Брюховецький // УЛЕ: в 5 т. — Київ: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1995. — т. 3. — 496с.

Слабошпицький М. Ліна Костенко / М. Слабошпицький // Історія української літератури ХХ ст.: у 2 кн. / за ред. чл.-кор. нан україни В. Г. Дончика. — Київ, 1998. — кн. 2: Друга половина ХХ століття. — с. 120–125.

Статєєва В. Ліна Костенко й українська лексикографія кінця ХХ — початку ХХі ст. / Валентина Статєєва // Культура слова. — 2010. — № 73. — с. 54–64.

Бернадська Н. І. Українська література ХХ століття: навч. посібник для старшокласників та вступників до вищих навч. закл. / Н. І. Бернадська. — 4-те вид., випр. — київ : Знання-Прес, 2008. — 272 с.

Тюпа В. И. Анализ художественного текста: учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений / В. И. Тюпа. — Москва: издательский центр «Академия», 2006. — 336 с.

Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / [автор-укл.Ю. і. Ковалів]. — Київ : ву «Академія», 2007. — т. 2. — 624 с.

Дзюба І. Є. Поети для епох / І. М. Дзюба. — Київ: Либідь, 2011. — 208 с.

Гундорова Т. Пост-Чорнобиль: катастрофізм як нова національна ідея [електронний ресурс] / Тамара Гундорова. — Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/columns/2012/04/26/101231/

Кузьмич-Походенко А. С. Проблема Чорнобиля у публіцистиці Ліни Костенко / А. С. Кузьмич-Походенко // Молодий вчений. — 2015. — № 12 (27). — Частина 4. — с. 150–153.

Костенко Л. Поезія [електронний ресурс] / Ліна Костенко. — Режим доступу: http://www.rulit.me/books/lina-kostenko-poeziya-read-410864–47. html.

Ионова Е. С. Проблема творческого метода в работе журналиста [Электронный ресурс] / Е. С. Ионова. — Пенза, 2013. — Режим доступа: https:// www.scienceforum.ru/2013/pdf/5118.pdf.

Костенко Л. Вибране / Ліна Костенко. — Київ: Дніпро, 1989. — 559 с.

Костенко Л. Триста поезій. Вибрані вірші / Ліна Костенко — Київ: А-БаБа-Га-Ла-Ма-Га, 2015. — 416 с.

Николишин Ю. Освідчення видавця / Юрій Николишин // Суходуб З. Ліна Костенко: любовью-пам’яттю причастя. — Львів: Апріорі, 2016. — с. 142–146.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)