DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2018.26.129470

Проекція нового світу в поемі О. Блока «Дванадцять»

Ольга Богданова

Анотація


У статті з нової точки зору, спираючись на гностико-містичні уявлення епохи, на філософські ідеї В. Соловйова, авторкою розглядається поема О. Блока «Дванадцять». У тексті виявляється філософська тріада, народжена художньою свідомістю Блока, що відображає модель етико-естетичної проекції нового світу, очікуваного поетом, який він вітає. Поступальний рух до ідеалу, гармонії і досконалості для Блока здійснюється поетапно: первинний Хаос — вівтарна жертовність — християнізований Космос. Звертаючись до ідеї символізму В. Соловйова, а також до містичних ідей розенкрейцерства та ідеї Платона про доцивілізаційне тваринне існування людства, Блок в поемі втілює надію на можливість перевтілення «курки в лебедя», про злиття революційного народу-розбійника (12 розбійників-червоноармійців) і розенкрейцерова Христа («у білому віночку з троянд»), про злиття червоного революційного прапора і кривавої ознаки спокути (через жертовність діви-блудниці). У статті акцентується глибина містико-філософської утопії Блока і її органічний зв’язок з усією творчістю видатного поета-символіста.


Ключові слова


російська література початку ХХ століття; поема О. Блока «Дванадцять»; містико-філософська система

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Blok, A. (1960–1963), Sobraniesochineniy: v 8 (9) t. [Collected works in 8 (9 extra) volumes], Moscow, vol. 3. [in Russian].

Tikhonov, A. N., Bojarinova, L. W. and Ryzhkov, A. G. (1995), Slovar’ russkih lichnyh imen [Dictionary of Russian personal names], Moscow [in Russian].

Toporov, V. (1987), Tekstgoroda-devyigoroda-bludnicy [Text city-virgin and town-whore in the mythological dimension], Studies on the structure of the text, Moscow [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Блок А. А. Собрание сочинений: в 8 (9 доп.) т. — М., 1960–1963. — Т. 3. — 570 с.

Тихонов А. Н., Бояринова Л. З., Рыжкова А. Г. Словарь русских личных имен. — М., 1995. — 786 с.

Топоров В. Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте // Исследования по структуре текста. — М., 1987. — с. 121–132.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)