DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2018.26.129471

Система персонажів в українській історичній повісті першої половини ХХ століття

Тетяна Кара

Анотація


У статті проаналізовані художні засоби і прийоми, які використані вітчизняними повістярами першої половини ХХ століття для створення образів головних персонажів, як історичних, так і вигаданих. Зроблено акцент на тому, що княжа епоха знайшла художнє відображення в означений період лише у творчості літераторів Західної України. Більшість аналізованих повістей присвячено подіям і постатям Х століття. Матеріалом дослідження стали твори В. Бірчака, К. Гриневичевої, Б. Лепкого, Ю. Опільського, І Филипчака тощо. Окремо наголошено на особливостях авторського бачення у творенні характерів історичних осіб. 


Ключові слова


поетика образотворення; історична повість; історичні особи; вигадані персонажі

Повний текст:

PDF

Посилання


Birchak, V. (1997) Volodar Rostyslavovych [Potentate Rostyslavovych], Skryptorii istorychnoi prozy [Scriptorium of historical prose], Lviv, vol. 5, pp. 121–245.

Birchak, V. (1953) Proty Zakonu [Against the law], Vinnipeg, 129 p.

Hromiak, R. (1989) Istorychna proza Yuliana Opilskoho [Histirical prose by Yulian Opilskiy], Opilskiy, Yu. Zolotyi lev [Golden lion], Kyiv, pp. 398–411.

Hrynevycheva, K. (1990) Shestukrylets [Shestukrylets], Hrynevycheva, K. Shestukrylets. Sholomy v sontsi [Shestukrylets. Helmets in the sun], Kyiv, pp. 3–184.

Hrynevycheva, K. (1990) Sholomy v sontsi [Helmets in the sun], Hrynevycheva, K. Shestukrylets. Sholomy v sontsi [Shestukrylets. Helmets in the sun], Kyiv, pp. 185–341.

Denysiuk, B. (2006) Istorychna proza I. Philipchaka: problematyka i poetyka [Histirical prose by I. Philipchak], Thesis abstract for Cand. Sn. (Philology), 10.01.01, Kyiv, 23 p.

Lepkyi, B. (1992) Vadym [Vadym], Lepkyi, B. Tvory [Writings], Kyiv, vol. 2, pp. 544–683.

Lepkyi, B. (1997) Kaiala [Kaiala], Litopys Chervonoi kalyny [Chronicle of the Red guelder rose], vol. 4, pp. 5–16.

Myshanych, O. (2001) Davnie ukrainske pusmenstvo v naukovii ta khudozhnii spadshchyni Bohdana Lepkoho [Ancient Ukrainian writind in scientific and creative heritage of Bogdan Lepkiy], Vysoke nebo Bohdana Lepkoho [High sky by Bogdan Lepkiy], Berezhany, Ternopil, pp. 41–50.

Opilskiy, Yu. (1989) Zolotyi lev [Golden lion], Opilskiy, Yu. Zolotyi lev, Kyiv, pp. 354–398.

Opilskiy, Yu. (1989) Idoly padut [Idols fall], Opilskiy, Yu. Zolotyi lev [Golden lion], Kyiv, pp. 147–352.

Opilskiy, Yu. (1993) Idu na vas [I’m coming to you], Opilskiy, Yu. Idu na vas [I’m coming to you], Kyiv, pp. 3–142.

Philipchak, I. (1998) Dmutro Detko [Dmutro Detko], Skryptorii istorychnoi prozy [Scriptorium of historical prose], Lviv, vol. 9, pp. 5–71.

Philipchak, I. (1982) Za Sian! [For Sian!], New York, 110 p.

Philipchak, I. (1990) Kniahunia Romanova [Princess of Romanov], Lviv, 344 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бірчак В. Володар Ростиславович / Володимир Бірчак // Скрипторій історичної прози. — Львів, 1997. — T. 5. — с. 121–245.

Бірчак В. Проти закону / Володимир Бірчак. — Вінніпег, 1953. — 129 с.

Гром’як Р. Історична проза Юліана Опільського / Роман Гром’як // Опільський Ю. Золотий лев / Юліан Опільський. — Київ : Дніпро, 1989. — с. 398–411.

Гриневичева К. Шестикрилець : [повість] / Катря Гриневичева // Гриневичева К. Шестикрилець. Шоломи в сонці. — Київ : Дніпро, 1990. — с. 3–184.

Гриневичева К. Шоломи в сонці : [повість] / Катря Гриневичева // Гриневичева К. Шестикрилець. Шоломи в сонці. — Київ : Дніпро, 1990. — с. 185–341.

Денисюк Б. Історична проза І. Филипчака: проблематика і поетика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10. 01. 01 «Українська література» / Богдан Денисюк. — київ, 2006. — 23 с.

Лепкий Б. Вадим / Богдан Лепкий // Лепкий Б. твори в 2 т. — Київ : Дніпро, 1992. — Т. 2. — с. 544–683.

Лепкий Б. Каяла / Богдан Лепкий // Літопис Червоної калини. — Львів, 1997. — Т. IV. — с. 5–46.

Мишанич О. Давнє українське письменство в науковій та художній спадщині Богдана Лепкого / Олекса Мишанич // Високе небо Богдана Лепкого. — Бережани; Тернопіль : Джура, 2001. — с. 41–50.

Опільський Ю. Золотий лев / Юліан Опільський // Опільський Ю. Золотий лев. — київ : Дніпро, 1989. — с. 354–398.

Опільський Ю. Ідоли падуть / Юліан Опільський // Опільський Ю. Золотий лев. — Київ : Дніпро, 1989. — с. 147–352.

Опільський Ю. Іду на вас / Юліан Опільський // Опільський Ю. Іду на вас. — київ : укр. центр духовної культури, 1993. — с. 3–142.

Филипчак І. Дмитро Детько / Іван Филипчак // Скрипторій історичної прози. — Львів, 1998. — T. IX — с. 5–71.

Филипчак І. За сян! / Іван Филипчак. — Нью-Йорк : Фундація дослідження Лемківщини, 1982. — 110 с.

Филипчак І. Княгиня Романова / Іван Филипчак. — Львів : Червона калина, 1990. — 344 с.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)