DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2018.26.129481

Співтворчість розуміючих: автор – читач – інтерпретація

Мирослава Гнатюк

Анотація


Рецензія: Читач. Рецепція. Інтерпретація: [матеріали наукового круглого столу / за ред. Н. М. Шляхової: МОН України; ОНУ ім. І. І. Мечникова; філолог. ф-т; каф. теорії л-ри і компаратив]. — Одеса: Астропринт, 2017. — 128 с.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Астаф’єв О. Г. Структуралізм: Методологічна система і модель культури / О. Г. Астаф’єв // Філологічні семінари. Літературознавчі методології: практика і теорія. — К: ВПЦ «Київський університет», 2004. — вип. 7. — с. 17–20.

Барт Р. Текстуальний аналіз «Вальдемара» Е. По / Р. Барт // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. — 2-ге вид., доп. / за ред. М. Зубрицької. — Львів: Літопис, 2001. — с. 497–524.

Бахтин М. М. Эстететика словесного творчества / М. М. Бахтин. — М.: Искусство, 1986.

Бахтин М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. опыт философского анализа / М. М. Бахтин // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М.: Искусство, 1986. — с. 306–352.

Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика / Г.-Ґ. Ґадамер. — К.: Юніверс, 2001. — 288 с.

Грезийон А. Что такое генетическая критика? / А. Грезийон // Генетическая критика во Франции. антология. — М.: ОГИ, 1999. — с. 26–57.

Левайан Ж. Письмо и генезис текста // Генетическая критика во Франции. антология. — М.: ОГИ, 1999. — с. 129–141.

Малиновський А. Читач у глибинах тексту (До питання про діалогічність літературної комунікації) / А. Малиновський // Читач. Рецепція. Інтерпретація: матеріали наукового круглого столу / за ред. Н. М. Шляхової: МОН України; ОНУ ім. і. і. Мечникова; філолог. ф-т; каф. теорії л-ри і компаратив. — Одеса: Астропринт, 2017. — 128 с.

Фуко М. Що таке автор? / М. Фуко // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. — 2-ге вид., доп. / за ред. М. Зубрицької. — Львів: Літопис, 2001. — с. 598–613.

Шляхова Н. М. Ремарка / Н. М. Шляхова // Читач. Рецепція. Інтерпретація: матеріали наукового круглого столу / за ред. Н. М. Шляхової: МОН України; ОНУ ім. І. І. Мечникова; філолог. ф-т; каф. теорії л-ри і компаратив. — Одеса: Астропринт, 2017. — 128 с.

Шляхова Н. М. Заключне слово / Н. М. Шляхова // Читач. Рецепція. Інтерпретація: матеріали наукового круглого столу / за ред. Н. М. Шляхової: МОН України; ОНУ ім. І. І. Мечникова; філолог. ф-т; каф. теорії л-ри і компаратив. — Одеса: Астропринт, 2017. — 128 с.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)