DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6809.2018.26.129473

Жанрово-комунікаційні особливості подорожнього нарису Маркіяна Камиша «Оформляндія або Прогулянка в Зону»

Алла Коваленко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню української публіцистики, зверненої до чорнобильської проблематики, зокрема поетики подорожнього нарису Маркіяна Камиша «Оформляндія, або Прогулянка в Зону». У ній зосереджено увагу на нетрадиційний у контексті проблематики та тенденцій сучасної масової літератури жанровий аспект тексту, який можна окреслити як синтез подорожнього, проблемного нарисів з ознаками тревел-журналістики. Масово-комунікаційна модель нарису побудована на перетині публіцистичної та художньої комунікацій, екологічного, національного, політичного, культурологічного та інформаційного вимірів. Жанрові ознаки визначають специфіку комунікації на рівні сюжету, хронотопу, документалізму та образності. Незважаючи на трагізм сприйняття наслідків Чорнобиля, автор реалізує комунікативні настанови: руйнує стереотипність сприйняття українським читачем Зони Відчуження як мертвої, що, безперечно, є призмою катастрофічної людської діяльності в природі, створюючи позитивний образ Чорнобильщини — зони спокою, душевного комфорту та джерела натхнення.

Сюжет нарису побудовано з порушенням жанрового канону: на окремих маршрутах, відрізках шляху автор-оповідач, гід, сталкер знайомить читача не з традиціями, пам’ятками та культурою Полісся, а швидше з маркерами катастрофи, безкультур’ям, периферією, «оформляндією» і вписує її в український простір; це рух почуттів та інстинктів самотньої людини в дикій природі.


Ключові слова


жанр; публіцистика; нарис; комунікація; Чорнобиль

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksandrov, O. (2015), Journey essay: «memory of the genre». Article first. At the intersection of types of mass communication, Dialogue: Media studios: collection of scientific works, Astroprint, Odesa, pp. 8–35 [in Ukrainіan].

Gundorova, T. (2012), Post-Chernobyl: catastrophism as a new national idea, Ukrainian Pravda, available at: http: life.prada.com.ua [in Ukrainіan].

Guseva, O. (2014), Modern travel sketch: features of transformation of the old genre, Herald of Lviv University. Ser. Journalism, pp. 221–226 [in Ukrainіan].

Ivanova, O. (2009), Garden of literature in journal optics of the present: Media communication with, for and about literature, Astroprint, Odesa [in Ukrainіan].

Kamish, M. (2015), A Stroll to the Zone, Nora-Druk, Kyiv [in Ukrainіan].

Kostenko, L. (1993), Chornobyl in doses of historical consciousness: report at the 2nd International Congress of Ukrainian Studies in Lviv, Bulletin of Chornobyl, No. 70, pp. 1–4 [in Ukrainіan].

Filonenko, S. O. (2011), Mass Literature in Ukraine: Discourse / Gender / Genre, LANDON– XXI, Donetsk [in Ukrainіan].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Александров О. Подорожній нарис: «Пам’ять жанру». стаття перша. на перетині видів масової комунікації / Олександр Александров // Діалог: Медіа-студії: збірник наукових праць / відп. ред. О. В. Александров. — Одеса : Астропринт, 2015. — вип. 20. — с. 8–35.

Гундорова Т. Пост-Чорнобиль: катастрофізм як нова національна ідея / Тамара Гундорова [електронний ресурс] // Українська правда. — 2012. — Режим доступу: http: life.prada.com.ua

Гусєва О. Сучасний подорожній нарис: особливості трансформації старого жанру / О. Гусєва // Вісник Львівського університету. серія Журналістика. — 2014. — с. 221–226.

Іванова О. Сад літератури в журнальній оптиці сучасності : Медіа комунікації з, для і про літературу : монографія / Олена Іванова. — О. : Астропринт, 2009. — 368 с.

Камиш М. Оформляндія, або Прогулянка в Зону / Маркіян Камиш. — К. : Нора-Друк, 2015. — 128 с.

Костенко Л. Чорнобиль в дозах історичної свідомості: доповідь на ІІ Міжнародному конгресі україністів у Львові / Ліна Костенко // Вісник Чорнобиля. — 1993. — № 70. — с. 1– 4.

Філоненко С. О. Масова література в Україні: дискурс / Гендер / Жанр : монографія / С. О. Філоненко. — Донецьк : ЛанДон — XXI, 2011. — 432 с.

2312-6809 (Print), 2522-400X (Online)