№ 21 (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ КАЗКИ «СИНЯ БОРОДА» PDF
Валерія Володимирівна Дмитрієва 9-17
ДО ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ МІСТИФІКАЦІЇ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ. ПИТАННЯ ПРО АВТОРСТВО ВІРША «Є ЛЮДИ З ОСОБЛИВО ЧУТЛИВОЮ ШКІРОЮ...» PDF (Русский)
Світлана Олександрівна Фокіна 18-28
ПРОБЛЕМА ЖАНРОВО-РОДОВОЇ ПРИРОДИ СЛОВЕСНОЇ ТВОРЧОСТІ В ТЕОРЕТИКО-ЕСТЕТИЧНОМУ ВИМІРІ PDF
Нонна Михайлівна Шляхова 29-43

ЛІТЕРАТУРНА КЛАСИКА: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

АРХЕТИП МІСТА В РОМАНІ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО «ХМАРИ»: ФУНКЦІОНАЛЬНА ПАРАДИГМА PDF
Тетяна Йосипівна Бандура 44-51
ПРО СПЕЦИФІКУ ЛІРИЧНОЇ ОПОВІДІ В ТВОРЧОСТІ М. В. ГОГОЛЯ PDF (Русский)
Вікторія Валеріївна Любецька 52-61
МОТИВ ДВІЙНИЦТВА У НОВЕЛІ ПРОСПЕРА МЕРІМЕ «ЛОКІС» PDF (Русский)
Валентина Борисівна Мусій 62-72
НЕОРОМАНТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ У ПРОЗІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ PDF
Ольга Олегівна Подлісецька 73-80

ХУДОЖНІЙ ДОСВІД ХХ-ХХІ СТОЛІТТЯ

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЖАНРУ «РОМАН-МІФ» У ТВОРЧОСТІ В. ЄШКІЛЄВА PDF
Оксана Олександрівна Гольник 81-91
ПОВІСТЬ Л. ГОМОНА «ВЕЛЕТЕНЬ З ХВОРИМ СЕРЦЕМ» ЯК СОЦРЕАЛІСТИЧНИЙ КІТЧ: ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОГО КОДУ PDF
Анна Костянтинівна Димовська 92-103
ЖАНРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПСАЛМА В ТВОРЧОСТІ ЛІНИ КОСТЕНКО PDF
Людмила Борисівна Мостова 104-111
РИСИ ПОСТКІБЕРПАНКУ В РОМАНІ ЛЮБЕНА ДІЛОВА «КОЛИ ОБИРАЄШ СЕБЕ» PDF
Олена Юріївна Сайковська 112-123
ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ ПОВІСТІ-ТЕТРАЛОГІ Ї А. ДІМАРОВА «НА КОНІ І ПІД КОНЕМ» PDF
Тетяна Ігорівна Соцька 124-141
МОНТАЖ ЯК СПОСIБ КОНСТРУЮВАННЯ ТЕКСТУ У ВЕЛИКIЙ ПРОЗI ҐЕО ШКУРУПIЯ PDF (English)
Іраїда Ігорівна Томбулатова 142-149
ОПОЗИЦІЯ «СВІЙ» / «ЧУЖИЙ» У ПАМФЛЕТАХ ЗБІРКИ «ПЕРЕД ЛИЦЕМ ФАКТІВ» Я. ГАЛАНА PDF
Тетяна Миколаївна Шевченко 150-158
ЛЮДИНА ТА ЇЇ ДОЛЯ В «ПРИГОДАХ ЕМЕ ЛЕБЕФА» М. КУЗМІНА (ДО ПИТАНЯ ПРО ЖАНРОВУ ПРИРОДУ ТВОРУ ) PDF (Русский)
Вікторія Володимирівна Широкова 159-168

ПРОБЛЕМИ КОМПАРАТИВІСТИКИ

А. БАРБЮС, Е. РЕМАРК, О. ГОНЧАР : ФЕНОМЕН НАТХНЕННЯ І МАЙСТЕРНОСТІ PDF
Микола Хомич Гуменний, Віра Юріївна Гуменна 169-180
МУЗИЧНІ МОТИВИ В ТВОРЧОСТІ ВАЛЬТЕРА СКОТТА ТА ФЕЛОРА ДОСТОЄВСЬКОГО PDF (English)
Леслава Кореновська 181-191
ОПОЗИЦІЯ СТОЛИЧНЕ — ПРОВІНЦІЙНЕ В ЕТОЛОГІЧНИХ НАРИСАХ І. О. ГОНЧАРОВА ТА Є. П. ГРЕБІНКИ PDF (Русский)
Артур Тимофійович Малиновський 192-198
ІСТОРІОСОФСЬКІ МОТИВИ ЛІРИКИ М. КОСТОМАРОВА , П. КУЛІША ТА Т. ШЕВЧЕНКА PDF
Лілія Дмитрівна Чикур 199-208

РЕЦЕНЗІЇ

ОСЯГНЕННЯ ХУДОЖНОСТІ (СИСТЕМНО -ЦІЛІСНИЙ ПІДХІД У ВИСВІТЛЕННІ ПРОБЛЕМАТИКИ В НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ) PDF
Микола Васильович Пащенко 209-221