№ 28 (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

ARS-POETICA В КИЄВОРУСЬКІЙ ГІМНОГРАФІЇ PDF
Євген Джиджора 11-19
АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНОЛОГІЧНОЇ ПРИРОДИ ЛІРИЧНОЇ ПРОЗИ PDF
Ольга Казанова 20-29
ЖАНРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ЛІТЕРАТУРІ ПЕРІОДІВ «РУБЕЖУ» І «ПЕРЕХІДНОСТІ» (НІМЕЦЬКА ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТ.) PDF (Русский)
Юлія Помогайбо 30-44
ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ ПИСЬМЕННИКА: ПРОЕКЦІЯ НА ПСИХОГРАФІЮ PDF
Ольга Пуніна 45-62

ЛІТЕРАТУРНА КЛАСИКА: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

ПОЕТИКА ПСИХОЛОГІЗМУ В ІМПРЕСІОНІСТИЧНІЙ НОВЕЛІСТИЦІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ PDF
Тетяна Бандура 63-71
ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА В. ГЮГО В КОНТЕКСТІ ФРАНЦУЗЬКОГО РОМАНТИЗМУ PDF (English)
Валентина Романець 72-81
ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРОВИХ ТРАДИЦІЙ ПРОЗИ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА PDF
Ірина Терехова 82-89

ХУДОЖНІЙ ДОСВІД ХХ-ХХІ СТОЛІТТЯ

АНГЛІЙСЬКІ ОСТРОВИ ДЖУЛІАНА БАРНСА ЯК ГЕТЕРОТОПІЇ PDF
Олена Анненкова 90-103
ГОРИЗОНТИ ЕСЕЇСТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ТВОРЧОСТІ ОКСАНИ ЗАБУЖКО PDF
Ольга Гук 104-116
КРИСТАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТІВ МЕТАПРОЗИ ДАРИ КОРНІЙ У РОМАНІ «СУЗІР’Я ДІВ» PDF
Андрій Гурдуз 117-125
АВАНГАРДНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРИСИСТИЦІ 1930-Х РР. (НА ПРИКЛАДІ ПОДОРОЖНЬОГО НАРИСУ Д. БУЗЬКА ТА ГЕО ШКУРУПІЯ «СТАРИМ ДНІПРОМ В ОСТАННІЙ РАЗ») PDF
Алла Коваленко 126-138
ОСЯЯННЯ ЯК ЕТАП ХУДОЖНЬОГО ТВОРЕННЯ «НОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ» (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАННЯ ЄВГЕНА ГУЦАЛА «ОЛЕНЬ АВГУСТ») PDF
Ольга Куца, Лариса Куца 139-153
НОВЕЛІСТИКА МИКОЛИ КРАВЧУКА PDF
Тетяна Ткаченко 154-164
ТОПОС МИТЦЯ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЕСЕЇСТИЦІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЗБІРКИ В. НЕБОРАКА «ЛЕКСИКОН А. Г.») PDF
Тетяна Шевченко 165-175

ПРОБЛЕМИ КОМПАРАТИВІСТИКИ

ХУДОЖНІ ПОШУКИ В РОСІЙСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ ПРОЗІ МЕЖІ ХІХ–ХХ СТ. (О. І. КУПРІН, Т. ГАРДІ) PDF (Русский)
Наталия Абабина 176-187
ЕЛЕМЕНТИ ФЕНТЕЗІ У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ РОМАНАХ В. ГРАНЕЦЬКОЇ «ТІЛО ТМ» І Г. ДЕЛЬ ТОРО ТА Ч. ХОГАНА «ШТАММ» PDF
Юлія Жук 188-204
ЖІНОЧІ ОБРАЗИ У РАННІЙ ЛІРИЦІ С. ЙОВЕНКО, І. ЖИЛЕНКО, Г. ЧУБАЧ ТА Н. БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ (ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) PDF
Олена Ляшенко 205-214
ІНОНАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕР’ЄРИ ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ В ХУДОЖНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНСЬКИХ РОМАНІСТІВ PDF
Олена Мізінкіна 215-225
ФУНЕРАЛЬНІ ЖАНРИ У ТВОРЧОСТІ ШІСТДЕСЯТНИКІВ (І. ЖИЛЕНКО, М. ВІНГРАНОВСЬКИЙ, В. СИМОНЕНКО ТА ІН.) PDF
Марина Штолько 226-239