№ 15 (2011)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ СРОДСТВО (Опыт типологического подхода к изучению мирового литературного процесса) PDF (Русский)
Марк Соколянський 6-16
ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКОЙ АКСИОЛОГИИ В ЛИТЕРАТУРНЫХ ВЕРСИЯХ ТРАДИЦИОННОГО СЮЖЕТНО-ОБРАЗНОГО МАТЕРИАЛА PDF (Русский)
Анатолій Нямцу 17-40
ТЕОРІЯ СЛОВЕСНОЇ ТВОРЧОСТІ О. ПОТЕБНІ В КОНТЕКСТІ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОЇ ДУМКИ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Нонна Шляхова 41-51
МОДЕРНИЗМ КАК ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ГУМАНИТАРНОЙ МЫСЛИ. СТАТЬЯ ПЕРВАЯ Без заголовку (Русский)
Надія Сподарець 52-62
РЕЦЕПТИВНО-ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ТРОПА У ТЕКСТІ І СВІТІ ТВОРУ Без заголовку
Микола Пащенко 63-74
ЧИТАННЯ ЯК ОБ’ЄКТИВАЦІЯ РЕЦЕПТИВНОГО ДОСВІДУ СУЧАСНОСТІ PDF
Олена Іванова 75-88
ПОЕТИКА НОВЕЛИ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ PDF
Ольга Подлісецька 89-98
КРИТИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ К. ЛЕОНТЬЕВА (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) PDF (Русский)
Ніна Раковська 99-111
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РУССКОЙ КЛАССИКИ I ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА В КРИТИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ В. НАБОКОВА PDF (Русский)
Анастасія Мазурик 112-123

ЛІТЕРАТУРНА КЛАСИКА: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

«СОПЕРНИКИ» РИЧАРДА ШЕРИДАНА КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИСТОЧНИК «БАРЫШНИ-КРЕСТЬЯНКИ » А. С. ПУШКИНА PDF (Русский)
Тібор Бароті 124-145
ПУШКИН И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХVІІІ ВЕКА, ИЛИ ОТГОЛОСКИ ДАВНЕГО СПОРА PDF (Русский)
Євген Черноіваненко 146-155
УИЛЬЯМ БЛЕЙК В ЕГО СОЧИНЕНИЯХ И В РОМАНЕ ТРЕЙСИ ШЕВАЛЬЕ «ТИГР, СВЕТЛО ГОРЯЩИЙ» PDF (Русский)
Валентина Мусій 156-167
В. Ф. ОДОЕВСКИЙ И Э. А. ПО (к проблеме фантастического) PDF (Русский)
Тамара Морєва 168-179
ИДИЛЛИЯ КАК ФОРМА «ПРИРОДНО-КУЛЬТУРНОГО » СИНТЕЗА В РОМАНЕ И. А. ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ» PDF (Русский)
Артур Малиновський 180-192
ЖАНРОВАЯ СТРУКТУРА ПОВЕСТИ Л. Н. ТОЛСТОГО «ДЬЯВОЛ» PDF (Русский)
Ольга Добробабіна 193-200

ХУДОЖНІЙ ДОСВІД ХХ-ХХІ СТОЛІТТЯ

ЛИРИЧЕСКОЕ «Я» В АСПЕКТЕ АВТОРСКОГО МИФА В ЦИКЛЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ «КАРМЕН» PDF (Русский)
Світлана Фокіна 210-220
ДРАМАТУРГІЯ ЖЕСТІВ У П’ЄСАХ В. ВИННИЧЕНКА PDF
Наталія Малютіна 201-209
ТЕНДЕНЦІЯ «ОЛІТЕРАТУРНЕННЯ» В УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ 20-Х РОКІВ XX СТ. (до постановки проблеми) PDF
Леся Синявська 221-230
ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОВІДНОСИН АВТОРА І АДРЕСАТА ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ PDF
Михайло Грицкевич 231-239
ПОЕТИКА ПОВІСТІ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА «ДВЕРІ НАВСТІЖ» PDF
Валентина Саєнко 240-272
ОБРАЗ «СВОЄЇ ТЕРИТОРІЇ» ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ АВТОРСЬКОГО СВІТОБАЧЕННЯ В ЕСЕЇСТИЦІ Ю. АНДРУХОВИЧА PDF
Тетяна Шевченко 273-289
ИМИДЖ ГЕРМАНИИ В РОМАНЕ Б. ШЛИНКА «ЧТЕЦ» PDF (Русский)
Юлія Запорожченко 290-299