№ 22 (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ

ПРО ВИТОКИ КІНОРОМАНУ PDF
Н. І. Бернадська 11-21
РЕЦЕПТИВНО-КОМУНІКАТИВНА ПРОБЛЕМА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА КРИТИЦІ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
О. О. Подлісецька 22-30
КРИТИЧНА МОДЕЛЬ М. СТРАХОВА (ДІАЛОГ З ВЧИТЕЛЕМ) PDF
Н. М. Раковська 31-41
УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО В КОЛІ ДИСКУСІЙ ПРО НОВИЙ РЕАЛІЗМ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Л. В. Рева-Лєвшакова 42-53
ТО ЧИ Є БЛОГ ЖАНРОМ? ДО ПИТАННЯ ПРО ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ МЕРЕЖЕВИХ ТЕКСТІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЛІТИЧНИХ БЛОГІВ «УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ») PDF
Н. О. Стеблина 54-65
ДО ПРОБЛЕМИ МОДУСІВ СВІДОМОСТІ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДЛЯ ДІТЕЙ PDF
С. О. Фокіна 66-74

ЛІТЕРАТУРНА КЛАСИКА: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

ПЕРСОНАЖІ О. І. КУПРІНА В КОНТЕКСТІ СИНЕРГЕТИКИ PDF
Н. В. Абабіна 75-84
СТРУКТУРА СЮЖЕТУ ПОВІСТІ Л. М. ТОЛСТОГО «ОТЕЦЬ СЕРГІЙ» PDF
О. Ю. Добробабіна 85-94
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТА ЕСТЕТИЧНОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ УЛЯНИ КРАВЧЕНКО В ГЕНОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ ПЕРЕХІДНОЇ ДОБИ PDF
В. О. Казанова 95-105
МИСТЕЦЬКА РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКЗИСТЕНЦІЙНИХ МОТИВІВ У ПОВІСТЯХ ПАНАСА МИРНОГО PDF
О. Є. Ткачук 106-118

ХУДОЖНІЙ ДОСВІД ХХ-ХХІ СТОЛІТТЯ

ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРУ ЛЮБКА ДЕРЕША «ПРИТЧА ПРО ДРОЗОФІЛ» PDF
Н. М. Борисенко 119-126
ХУДОЖНЄ ОСЯГНЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРИЧНІЙ ПОВІСТІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Т. С. Кара 127-138
РОМАН СЕРГІЯ ЖАДАНА «МЕСОПОТАМІЯ»: ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ ТА ІДЕЙНИЙ ЗМІСТ PDF
Т. С. Мейзерська 139-150
ОПОВІДАННЯ О. С. ГРІНА «ОТРУЄНИЙ ОСТРІВ»: ТЕКСТ І ПІДТЕКСТ PDF
В. Б. Мусій 151-158
ТЕМА ШАХІВ У ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ PDF
О. В. Пархітько 159-169
ДІАБОЛІЗМ І РОЗВИТОК БОЛГАРСЬКОЇ ФАНТАСТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 20–30-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
О. Ю. Сайковська 170-180
ЕЛЕМЕНТИ МЕТАДРАМИ В П’ЄСАХ О. МАРДАНЯ PDF
М. В. Сібірна 181-192
КАТЕГОРІЇ АВТОР І ОБРАЗ АВТОРА В МОДЕЛЮВАННІ ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ПАМФЛЕТІВ М. ХВИЛЬОВОГО) PDF
М. І. Слюсаренко 193-204
ФІКСАЦІЯ ІСТОРИЧНОГО ТЛА У ФУТУРИСТИЧНІЙ ПОЕЗІЇ PDF
І. І. Томбулатова 205-216

ПРОБЛЕМИ КОМПАРАТИВІСТИКИ

Ф. ДОСТОЄВСЬКИЙ ТА Ч. ДІККЕНС: ДО ПИТАННЯ ПРО ТРАНСФОРМАЦІЮ МОТИВІВ PDF
Л. Кореновська 217-229
ПРО ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРІВ О. СТОРОЖЕНКА І В. КОРОЛЕНКА ПРО ЗУСТРІЧ ЛЮДИНИ З ЧОРТОМ PDF
Т. Ю. Морєва 230-238
МАСОВА ТА ІНДИВІДУАЛЬНА СВІДОМІСТЬ У «ТВОРАХ ПРО РЕВОЛЮЦІЮ» (М. АСУЕЛА, О. СЕРАФИМОВИЧ) PDF
Ю. В. Садовська 239-250

РЕЦЕНЗІЇ

В ПОШУКАХ ДОМІНАНТ ТА МЕТОДІВ ОСЯГНЕННЯ ХУДОЖНОСТІ PDF
М. В. Пащенко 251-263